• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Sportovní kurz - outdoor Janov

V termínu 28. 5. – 1. 6. proběhl outdoorový kurz pro třetí ročníky a septimu, v osvědčené destinaci, v Janově nad Nisou. Pestrý mix programů zastřešovala agentura Guide tour, se kterou spolupracujeme již několik let a která je zárukou vysoké profesionality, což se potvrdilo i v hodnocení frekventantů, kteří tento kurz vnímali jako ten nejatraktivnější ze všech kurzů v průběhu jejich studia. Poděkování všem žákům za aktivní přístup a kolegyni Lence za perfektní služby v roli zdravotnice J

V Děčíně 5. 6. 2018 J.Balon

 

Odborné přednášky

V dubnu 2018 na naší škole proběhly dvě odborné přednášky v anglickém jazyce pod vedením pana Auréla Gábrise, které byly určeny pro posluchače fyzikálního semináře. Odbornou podporu zajistilo vedení FJFI ČVUT v Děčíně. Spoleným tématem přednášek bylo KVANTUM a s ním souvisejíci jevy v oblasti nových technologií jako je výzkum kvantových  počítačů, pásová vodivost polovodičů...

Exkurze do Berlína

Dne 1. června 2018 pořádali vyučující německého jazyka pro studenty 2. ročníku exkurzi do Berlína.    

Hned po ranní m příjezdu si studenti prohlédl zbytky berlínské zdi v podobě East Side Gallery. Následoval přejezd autobusem na Alexandrovo náměstíNeptunovou kašnou, Červenou radnicí, světovými hodinamipamátníkem Marxe a Engelse a výstup na televizní věž. Prošli jsme kolem Sprévy na „ostrov muzejí“ (památka UNESCO), ke Starému muzeu a Berlínském dómu až k fontáně. Přes Zámecký most všichni došli do ulice Unter den Linden (Pod Lipami), prohlédli si památník obětem násilí a tyranie Neue Wache (socha matky s umírajícím synem v náručí od známé německé sochařky Käthe Kollwitz), návštívili hlavní budovu Humboldtovy univerzity, přešli na Bebelplatz k památníku tzv. „podzemní knihovny“, který symbolizuje místo pálení knih nacisty 10. 5. 1933, k vidění byla též katedrála sv. Hedviky. Na náměstí Gendarmenmarkt v historickém středu města zhlédli Francouzský a Německý dóm, koncertní dům a památník Friedricha Schillera. Pěšky jsme přešli do Zimmerstraße k bývalého přechodu mezi východní a západním Berlínem Check Pointu Charlie a zhlédli zbytky berlínské zdi v původním stavu. Dále pak do Wilhelmstraße až k místu, kde stál podzemní komplex Vůdcova bunkru  (Führerbunker), v němž na konci války Adolf Hitleer a Eva Braunová spáchali sebevraždu. Pokračovali jsme pěšky kolem budovy Velvyslanectví České republiky (ukázka československého brutalismu), odtud dále k Židovskému památníku (Památníku holocaustu), dále na Pariserplatz, k Braniborské bráně s Quadrigou, zhlédli budovu Spolkového sněmu a úřadu německé kancléřky.Cestou k autobusu jsme ještě návštívili Památník romského holocaustu, připomínající romské oběti nacistického režimu. Autobusem jsme přejeli k sídlu pruských vládců- krátká fotopřestávka v Charlottenburg, odtud dále busem přes městskou čtvrť Tiergarten ulicí 17. června kolem Vítězného sloupu do “Západního“ Berlína, zastavili se na Kurfürstendammu, prohlédli Pamětní kostel císaře Viléma, občerstvili v Europa Centru, kde jsme obdivovali vodní hodiny.

Exkurze se zdařila, pro studenty byla poučná a cíl byl splněn.

 

Večer se Severočeskou filharmonií

Všichni příznivci vážné hudby jsou srdečně zváni na závěrečný koncert letošní sezóny, tentokrát se Severočeskou filharmonií Teplice ve středu 30. května 2018 od 19:00 hodin. Zájemci se mohou hlásit u p. prof. Bednářové, cena 20 Kč. Program naleznete na www.divadlodecin.cz.

Présentation en français ve Francouzském institutu v Praze

Již tradičně se naši studenti dobrovolně účastní přípravy kulturního vystoupení u příležitosti Dne frankofonie. Letos ve Francouzském institutu zaplnily kinosál školy Čech a Moravy, mezi nimiž reprezentovali také žáci V3. A, V4. A, V5. A a C2. A. Připravili se svými vyučujícími T. Altovou a K. Černou přednes poezie a dramatizaci pohádek, k nimž si také vyrobili originální kostýmy a kulisy.

Rostoucí zájem škol s výukou francouzštiny svědčí o tom, nakolik přátelská atmosféra může motivovat zájemce o jazyk, aby nad standard běžné výuky připravili zajímavé a často vtipné představení pro ostatní frankofily. Ocenění spontaneity a důkladné přípravy z úst nové francouzské attaché paní H. Buisson je pro nás radostnou motivací k další práci

Mgr. Taťána Altová

Strana 22 z 27

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru