• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Setkání s ambasadorkou Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Vážení zájemci o program DofE,

rádi bychom vás pozvali na setkání s ambasadorkou programu Naďou v úterý 11. 9. 2018 od 13:00 v aule školy.
Kromě dalších informací budete mít možnost vyslechnout Nadin příběh spjatý s DofE.

Vážní zájemci, hlaste se prosím do pondělí 10. 9. 2018 u pana profesora Peřky (počet míst je omezen).

Další informace naleznete na:
www.dofe.cz

Výuka matematiky Hejného metodou - seminář

Ve čtvrtek 30. 8. 2018 proběhl na naší škole seminář Základy Hejného metody, vedený Mgr. Janou Hanušovou, Ph.D.

Semináře se zúčastnili vyučující matematiky nejen našeho gymnázia, ale i zájemci ze ZŠ v Děčíně, Benešově a Jílovém. Učitelé se seznámili s principy a cíli této metody, na ilustračních příkladech si sami prožili situaci objevování. Součástí semináře byla i velmi užitečná diskuse o problémech souvisejících se zavedením tohoto inovativního pojetí matematiky a způsobu vyučování do praxe.

STK - kola 2. ročníky

Termín:   10. - 14. 9. 2018.

Náplní bude převážně cykloturistika, sportovní a zábavné soutěže, závod v triatlonu, bojová hra. Obsah kurzu doplní teoretická a praktická témata k dané formě turistiky, doporučená výstroj, péče o výzbroj, základy a zásady první pomoci, aplikace ekologických pravidel pro pobyt v přírodě, orientace v terénu, topografické znalosti. Kulturně poznávací činností je návštěva Doks, hradu Bezděz a Houska.

Více...

 

 

 

 

 

Doučování žáků

Název projektu: Šablony I. OP JAK pro Gymnázium Děčín

Reg.č.projektu: CZ.02.02.XX/…938

Realizace: od 1.10.2022 do 30.9.2024

Cíl projektu: Cílem projektu je poskytnout personální podporu žákům s potřebou podpůrných opatření, prostřednictvím školního psychologa. Za pomoci kariérového poradce podpořit žáky při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace. Podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání, nejen pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. Využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií podpořit žáky v jejich rozvoji znalostí. Podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem, prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy a poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

EUMŠMT Barevné CMYK

SPORTOVNÍ KURZ - CHORVATSKO - BAŠKA VODA

Studenti 3. ročníků a septimy, kteří si v letošním roce zvolili sportovní kurz v Chorvatsku, udělali velmi dobře a určitě nelitovali. Každopádně to ovlivnilo krásné, slunečné počasí po celou dobu kurzu. Zcela jistě k tomu též přispěl pestrý výběr sportovních aktivit, které všichni absolvovali – volejbal, branball, basketbal, badminton, kopaná, frisbee, cykloturistický dramaticko – romantický výjezd do Makarské podél pobřeží Jadranu a zpět a plavání a koupání v teplém Jaderském moři s možností opalování na oblázkové pláži. Úžasným zpestřením a zážitkem bylo sjíždění řeky Cetiny na raftech. Jízda byla proložena zkouškou odvahy - skoky ze skály cca 5m vysoké do hlubin řeky Cetiny.

Strana 21 z 27

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru