• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Svět kolem nás

Dne 1.11. 2018 se studenti tříd V5A, C2A, C2 B zúčastnili v kině Sněžník v rámci výuky zeměpisu filmového představení na téma Kuba - Dvě tváře svobody v rámci cyklu Svět kolem nás. Po zhlédnutí dokumentu následovala diskuze, do které se v hojné míře zapojili studenti naší školy.

Rozhoduj o Evropě

V pátek 16. 11. 2018 se šestice studentů Gymnázia Děčín zúčastnila devátého regionálního semináře české části projektu „Rozhoduj o Evropě“ - Staň se na den tvůrcem evropské politiky. Projekt realizuje EUTIS, o.p.s. ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR.

Přibližně v 9 hodin ráno se ze studentů gymnázia stali poslanci Evropského parlamentu (2) a ministři vlád přidělených členských zemí EU – Dánska, Finska, Francie a Slovenské republiky, kteří zasedli k jednání v Radě EU. Náplní celodenního programu bylo simulované jednání obou institucí EU a následné společné hlasování o legislativních změnách v problematice globální zátěže životního prostředí plasty. Výsledný dokument, který je mj. institucemi EU skutečně projednáván, byl při společném závěrečném jednání odhlasován a schválen.

Naši Europoslanci i ministři a ministryně uvedených vlád se při mnohdy bouřlivém jednání rozhodně neztratili, dokázali své argumenty prosazovat a vhodně obhajovat, což dokládá i úspěch studenta třídy V6.A Michaela Douši, který byl oceněn 3. místem za své vystupování v roli ministra vlády Dánského království.

Studenti se v rámci projektu nejenom seznámili s jednacími procedurami v institucích Evropské unie, ale také jednali se svými vrstevníky o mnohdy kontroverzních otázkách, hledali kompromisní řešení, což jsou zkušenosti, které se jim mohou hodit také v budoucím  profesním životě.

Mgr. K. Havlíčková

 

Best in English

 V pátek 30. listopadu 2018 se naši studenti účastní další mezinárodní soutěže, tentokrát Best in English. Jedná se o jazykovou online soutěž na úrovni B2 - C1, ve které mají studenti možnost porovnat své poslechové a čtenářské dovednosti a gramatické kompetence se studenty z 29 evropských zemí.

Všem účastníkům přejeme hodně štěstí při řešení úkolů!

Němčinář roku

V pátek 23. listopadu 2018 se studenti naší školy zapojí do evropská online soutěž Němčinář roku, která je určena pro studenty středních škol (ve věku 15-19 let) v EU i mimo ni a je organizována pod záštitou Ministerstva školství ČR. Test se skládá z gramatiky, poslechového porozumění a modulů porozumění čtení na úrovni B1-B2 podle evropského referenčního rámce.

Všem účastníkům přejeme hodně štěstí!

Den poezie 2018

Ve čtvrtek  22. listopadu 2018 proběhne Den poezie. K tématu Nebát se patří i odpovídající oblečení, tradiční SUIT UP DAY můžete pojmout zcela osobitě. Přijďte ve středu a čtvrtek oblečeni tak, abyste to byli vy.  Nebojte se projevit svoji individualitu. Buďte sami sebou. A podívejte se na naši upoutávku.  

Milan Šonka za tým studentů KMV

Strana 21 z 31

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru