• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1.místo - okresní finále v přespolním běhu

Ve středu 5.října vybojovaly studentky čtvrtého ročníku první místo v okresním finále přespolního běhu

prespolak1

Gratulujeme

Gymnázium Děčín vyhrálo v participativním rozpočtu Děčína

S projektem „Sezení na travnaté ploše na Komenského náměstí“ jsme uspěli v participativním rozpočtu města. Na úpravu prostoru škola získala od města finanční prostředky, za které pořídí outdoorový nábytek (lavice, stoly) pro cca. 20 osob.

Revitalizace náměstí probíhá v rámci projektu Světová škola, v jehož rámci proběhne 10. 5. 2023 2. ročník happeningu Otočíme Komenského. Na projektu spolupracuje také ČVUT Děčín, EOA Děčín a ZŠ Komenského náměstí.

Více informací o aktivitách i projektu najdete v reportáži ČRo Sever nebo na webu Děčínského deníku.

Český rozhlas Sever: https://sever.rozhlas.cz/studenti-tri-skol-v-decine-navrhli-promenu-komenskeho-namesti-ziskali-s-nim-i-8840388

Děčínský deník: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-komenskeho-namesti-rozpocet-20221006.htm

Pokud s námi chcete na projektu spolupracovat, můžete kontaktovat panu učitele Mgr. Martina Noska, případně si přečíst nabídku spolupráce na happeningu v příloze.

Děkujeme. Martin Nosek, Lukáš Lanč

 

 

Zkušenost ze zahraničního studia v USA

Studentka Tereza Bachroňová z V7.A přednášela v hodinách anglického jazyka o svém ročním pobytu na střední škole v Ohiu, v USA. Zde pobývala v americké rodině společně se studentkou ze Španělska. Tereza byla ve škole zařazena mezi seniors a mohla tak zažít školní akce jako "prom", tedy americký ples pro studenty. Během povídání o školním prostředí, rozvrhu, IT vybavení notebooky a ipady, přístupu učitelů k žákům, žáků k sobě navzájem zmínila Terezka i důležitou roli sportu na střední škole. Sama se věnovala běžeckým disciplínám. Současně spoluorganizovala i různé jiné činnosti, např. dobročinné akce, neboť je tam kladen i důraz na leadership. Neopomnĕla zmínit důležité americké svátky, životní styl teenagerů i rodin a mnoho dalšího.


Velmi děkujeme za ochotu a poutavé vyprávění. Jsme rádi, že naše studentka má velmi pozitivní zahraniční studijní zkušenost.

Napsala Šárka Opatová

MicrosoftTeams image 3

MicrosoftTeams image 2

MicrosoftTeams image 1

Návštěva ČVUT - Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 jsme se byli v rámci hodiny fyziky podívat do pracoviště ČVUT - Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Děčíně. Byli jsme rozděleni do skupin, každá skupina měla jiné téma z oboru fyziky. Naše šestičlenná skupina se dozvěděla něco nového o tématu “záření”. 

 CVUT

Na začátku jsme se od zkušeného učitele dozvěděli, k čemu slouží Rentgenofluorescenční analyzátor DELTA-X. Tento přístroj dokáže určit prvkové složení dané látky a je primárně určen pro stanovení kovů. Mohli jsme si tento přístroj i prakticky vyzkoušet a zjistit, z jakých prvků je složený například náš prstýnek. 

Poté jsme zkoumali pronikavosti různých druhů záření. Alfa záření má pronikavost malou, proto může být odstíněno i listem papíru. Beta záření má pronikavost větší a dá se odstínit dřevěnou nebo hliníkovou deskou. Gama záření má pronikavost největší a dá se odstínit například betonem nebo ocelí.

Dále nám studenti této fakulty ukázali Geigerův čítač s alarmem, který je ideální pro nepřetržité měření a záznam (ukládání dat) radioaktivity na místě měření. Zjistili jsme, které látky jsou radioaktivní a které naopak tolik radioaktivní nejsou. 

Přišlo mi to velice zajímavé a zábavné, nejen díky tématu, ale i díky skvělým studentům, kteří nám vše vysvětlili.

Napsala: Lenka J. Macháčková - C2.B  

Safety road aneb Jak zažít rizika silničního provozu na vlastní kůži

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 strávili studenti 3. ročníků dopoledne v Městské knihovně v Děčíně se zástupci záchranných složek. Policisté, hasiči a záchranáři je seznamovali s riziky spojenými s provozem na silnici.

Přednášku zahájili vyprávěním vlastních zážitků a zkušeností, což působilo emočně a autenticky, všichni s velkým obdivem naslouchali. Po zhlédnutí krátkých videí o dopravních nehodách si studenti vyzkoušeli resuscitaci a seznámili se s vybavením záchranných složek. Měli možnost si prohléhnout vnitřní prostory a vybavení hasičského vozu, ambulance a policejní motorky. Celý program byl hodně interaktivní, např. nasazením speciálních brýlí si budoucí řidiči vyzkoušeli stav v podnapilosti a orientaci v prostoru nebo si v upravené konstrukci zkusili simulaci nárazu při rychlosti 30 km/h.

Zážitkový preventivní projekt Policie ČR pro mladé řidiče se vydařil, studenti se na několika stanovištích seznámili s různou problematikou silničního provozu, vše si vyzkoušeli „na vlastní kůži“ a bavilo je to.

Napsala Andrea Poskočilová, C3.A

Strana 14 z 60

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru