• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    V pondělí 29. května 2023 od 16:30 proběhne na děčínském zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům gymnázia C4.A, C4.B a V8.A.  

Gymnázium Děčín vyhrálo v participativním rozpočtu Děčína

S projektem „Sezení na travnaté ploše na Komenského náměstí“ jsme uspěli v participativním rozpočtu města. Na úpravu prostoru škola získala od města finanční prostředky, za které pořídí outdoorový nábytek (lavice, stoly) pro cca. 20 osob.

Revitalizace náměstí probíhá v rámci projektu Světová škola, v jehož rámci proběhne 10. 5. 2023 2. ročník happeningu Otočíme Komenského. Na projektu spolupracuje také ČVUT Děčín, EOA Děčín a ZŠ Komenského náměstí.

Více informací o aktivitách i projektu najdete v reportáži ČRo Sever nebo na webu Děčínského deníku.

Český rozhlas Sever: https://sever.rozhlas.cz/studenti-tri-skol-v-decine-navrhli-promenu-komenskeho-namesti-ziskali-s-nim-i-8840388

Děčínský deník: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-komenskeho-namesti-rozpocet-20221006.htm

Pokud s námi chcete na projektu spolupracovat, můžete kontaktovat panu učitele Mgr. Martina Noska, případně si přečíst nabídku spolupráce na happeningu v příloze.

Děkujeme. Martin Nosek, Lukáš Lanč

 

 

Zkušenost ze zahraničního studia v USA

Studentka Tereza Bachroňová z V7.A přednášela v hodinách anglického jazyka o svém ročním pobytu na střední škole v Ohiu, v USA. Zde pobývala v americké rodině společně se studentkou ze Španělska. Tereza byla ve škole zařazena mezi seniors a mohla tak zažít školní akce jako "prom", tedy americký ples pro studenty. Během povídání o školním prostředí, rozvrhu, IT vybavení notebooky a ipady, přístupu učitelů k žákům, žáků k sobě navzájem zmínila Terezka i důležitou roli sportu na střední škole. Sama se věnovala běžeckým disciplínám. Současně spoluorganizovala i různé jiné činnosti, např. dobročinné akce, neboť je tam kladen i důraz na leadership. Neopomnĕla zmínit důležité americké svátky, životní styl teenagerů i rodin a mnoho dalšího.


Velmi děkujeme za ochotu a poutavé vyprávění. Jsme rádi, že naše studentka má velmi pozitivní zahraniční studijní zkušenost.

Napsala Šárka Opatová

MicrosoftTeams image 3

MicrosoftTeams image 2

MicrosoftTeams image 1

Návštěva ČVUT - Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 jsme se byli v rámci hodiny fyziky podívat do pracoviště ČVUT - Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Děčíně. Byli jsme rozděleni do skupin, každá skupina měla jiné téma z oboru fyziky. Naše šestičlenná skupina se dozvěděla něco nového o tématu “záření”. 

 CVUT

Na začátku jsme se od zkušeného učitele dozvěděli, k čemu slouží Rentgenofluorescenční analyzátor DELTA-X. Tento přístroj dokáže určit prvkové složení dané látky a je primárně určen pro stanovení kovů. Mohli jsme si tento přístroj i prakticky vyzkoušet a zjistit, z jakých prvků je složený například náš prstýnek. 

Poté jsme zkoumali pronikavosti různých druhů záření. Alfa záření má pronikavost malou, proto může být odstíněno i listem papíru. Beta záření má pronikavost větší a dá se odstínit dřevěnou nebo hliníkovou deskou. Gama záření má pronikavost největší a dá se odstínit například betonem nebo ocelí.

Dále nám studenti této fakulty ukázali Geigerův čítač s alarmem, který je ideální pro nepřetržité měření a záznam (ukládání dat) radioaktivity na místě měření. Zjistili jsme, které látky jsou radioaktivní a které naopak tolik radioaktivní nejsou. 

Přišlo mi to velice zajímavé a zábavné, nejen díky tématu, ale i díky skvělým studentům, kteří nám vše vysvětlili.

Napsala: Lenka J. Macháčková - C2.B  

Safety road aneb Jak zažít rizika silničního provozu na vlastní kůži

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 strávili studenti 3. ročníků dopoledne v Městské knihovně v Děčíně se zástupci záchranných složek. Policisté, hasiči a záchranáři je seznamovali s riziky spojenými s provozem na silnici.

Přednášku zahájili vyprávěním vlastních zážitků a zkušeností, což působilo emočně a autenticky, všichni s velkým obdivem naslouchali. Po zhlédnutí krátkých videí o dopravních nehodách si studenti vyzkoušeli resuscitaci a seznámili se s vybavením záchranných složek. Měli možnost si prohléhnout vnitřní prostory a vybavení hasičského vozu, ambulance a policejní motorky. Celý program byl hodně interaktivní, např. nasazením speciálních brýlí si budoucí řidiči vyzkoušeli stav v podnapilosti a orientaci v prostoru nebo si v upravené konstrukci zkusili simulaci nárazu při rychlosti 30 km/h.

Zážitkový preventivní projekt Policie ČR pro mladé řidiče se vydařil, studenti se na několika stanovištích seznámili s různou problematikou silničního provozu, vše si vyzkoušeli „na vlastní kůži“ a bavilo je to.

Napsala Andrea Poskočilová, C3.A

Nabídka DKGD na září, říjen 2022

Letošní sezónu zahajujeme 26. září představením Vojna a mír, tedy divadelní podobou románu Lva Nikolajeviče Tolstého. Realistický příběh patří ke kánonu světové literatury, proto jej doporučujeme všem gymnazistům. Hru nastudovalo Divadlo ABC, které přiváží známé pražské herce, režíroval Michal  Dočekal. Po představení je připraven autobus.

  1. října následuje Shakespearův Hamlet, opět v podání stejného týmu. Tragédie myšlení a činu, kde si lež hraje na pravdu, zrádci na přátele a vrah na dobrého krále. Příběh o šílenství v šílené době. Hra o tom, zda je víc žít než být. Po představení je připraven autobus.

Lístky závazně  (100 Kč za představení) objednávejte do úterní (12. října) velké přestávky u mne v kabinetu. Žlutě označená představení doplňují výuku.

Mgr. Milan Šonka

 

dkgd

Strana 12 z 58

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru