• Projektový den
    Projektový den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelské volno Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno ve dnech 16.5. - 18.5. z důvody ústních maturitních zkoušek.  

Podzimní opravné zkoušky

Podzimní termín ústní maturitní zkoušky: 3. září 2021 7:45.

Hygienická opatření 09/2021

Žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 musí 1. září 2021 doložit potvrzení od lékaře. Plně očkovaní žáci (od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní) musí 1. září 2021 předložit certifikát třídnímu učiteli.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 naleznete zde příp. v příloze pod článkem.

Pravidla provozu Gymnázia Děčín ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 naleznete zde. příp. v příloze pod článkem.

Projekt naší školy pod grantem programu Erasmus Plus KA1 BE IN - Insprace, Inovace a Internacionalizace’ pokračuje i přes Covid-19 omezení. Čtyři mobility na strukturované kurzy týkající se studia a nahlédnutí do ostatních školských systémů  (Island, Norsko, Švédsko, Portugalsko) byly odloženy, tři do Finska, Španělska a Irska proběhly ještě do února 2020.

Jsme velmi rádi, žešest kurzů anglického jazyka učitelů neangličtinářů, což je druhá část projektu,  se nám nyní podařilo naplánovat a nasměrovat místo Velké Británie, kde je bohužel stále karanténa a zrušené kurzy nebo jsou jen online, do jiné anglicky mluvící země – na Maltu

Ode dneška začíná dvoutýdenní intenzivní studiumangličtinyna prezenčním kurzu v St.Paul’s, Malta, Mgr. Jan Balon, učitel tělesné a výtvarné výchovy. PhDr.Hana Brádková, vyučující společenských věd a českého jazyka, bude studovat ve škole GV Malta taktéž. 

Jan Balonhttps://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_hanybal/

Hana Brádkováhttps://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_hana/

Vyjíždějící vyučující se přes rok připravovali v kurzu ve škole, jejž vyučovalyCatey Borden, naše Fulbright asistentka minulý rok, a také kolegyně, vyučující aj, Mgr. Milena Kmochová.

Vedení školy a kolegové přejí oběma účastníkům úspěšné zvládnutí dvoutýdenního kurzu na Maltě, což platí i pro další kolegy, jež vyjedou během prázdnin za studiem na specializovaný kurz pro učitele neangličtináře:

Mgr. Olgu Kouřimskou, učitelku fyziky a matematiky, (Easy School of Languages, Valetta – 5.7. - 17.7.: https://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_olga/

Mgr. Stanislavu Opltovou, učitelku hudební výchovy, : Easy School of Languages, Valetta – 19.7. - 30.7.: https://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_stani/

Mgr. Lucii Frajsovou, učitelku francouzštiny, : Alpha School of Languages, St.Paul’s – 19.7. - 30.7.: https://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_lf/

Mgr. Martina Noska, učitele zeměpisu a společenských věd, : Executive Training Institute, St.Julian’s – 16.8. -27.8.: https://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_martin/

Instagram celého projektu: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/

Š.O.

 

Hygienická opatření

Od úterý 8.6.2021 nebudou muset při výuce nosit roušky žáci ani učitelé s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává.

Strana 11 z 44

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru