DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Schůzka s ředitelkou školy pro budoucí první ročníky: 20.6. v aule od 16:30 hod. čtyřleté studium. 21.6. v aule od 16:30 hod. osmileté studium.

Sportovně-zábavný víkend na Máchově Jezeře

Vážená paní ředitelko,

 

chtěli bychom Vám a celému Vašemu učitelskému týmu (zejména z řad katedry tělovýchovy) poděkovat za úžasný sportovně-zábavný víkend v termínu 6. 5. - 8. 5. 2022 na Máchově Jezeře v kempu Borný.

 Foto 3

Akce byla od začátku až po samotný konec fantastická a perfektně zorganizovaná (velké díky Mgr. Janu Lajblovi). Při oslovení o možnosti účasti jsme s manželkou ani chvilku neváhali a téměř okamžitě jsme se přihlásili, protože jsme to vzali jako příležitost poznat učitele našich dětí z jiné stránky, než na třídních schůzkách, což se povedlo nad očekávání! ...více

Poslední dubnovou sobotu jsme od budovy školy vyrazili přes Německo a Franci do Velké Británie....(celý článek)

V průběhu dubna proběhla v Ústí nad Labem krajská kola Fyzikální a Matematické olympiády, do kterých se letos z vyššího gymnázia nominoval i Tomáš Toman ze sexty. Podmínkou účasti bylo úspěšné vyřešení úloh školního kola. 

V matematice skončil Tomáš na pěkném 3. místě, ve fyzice obsadil dokonce 1. místo.

Tomášovi blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia.

Happening Otočíme Komenského

Happening, který započal debatu o možné budoucí podobě Komenského náměstí v Děčíně, uspořádali studenti a studentky Gymnázia Děčín. Akce, která se koná pod záštitou projektu Světová škola, proběhla 10. 5. 2022 a zúčastnilo se jí bezmála 200 lidí.

„Od ledna do konce dubna jsme se společně s našimi studenty setkávali s místní komunitou, zástupci Evropské obchodní akademie a ZŠ Komenského, ale i s odbornou veřejností. Výsledkem těchto debat a na popud pana městského architekta byla myšlenka uspořádání veřejného happeningu, který započne debatu o tom, jak by se mohlo v budoucnu náměstí proměnit“, hodnotí projekt koordinátor z děčínského gymnázia Mgr. Bc. Martin Nosek.

Na happeningu se střídaly příspěvky studentů i přednášky odborníků, například architekta Matěje Čunáta nebo zahradní architekty Ing. Veroniky Hořákové. Většina se shodla na tom, že Komenského náměstí je třeba upravit do podoby, která by z něho udělala moderní prostor, vyhovující potřebám široké veřejnosti i vzdělávacích institucí.

Součástí akce bylo také 8 výstavních panelů, které přibližovaly práci studentů na projektu. Nejvýznamnějším byl asi ten s výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo takřka 250 respondentů. Z výsledků například vyplynulo, že 70% respondentů považuje prostor za nevyhovující. Dotazník lze stále vyplnit na adrese https://forms.gle/YRpBxNW2YfoyZzZy9.

Studenti budou projektové aktivity dále rozvíjet: „Aktuálně připravujeme sbírku europalet, ze kterých ve spolupráci s dětmi ze ZŠ Komenského vytvoříme různé formy sezení a lavic, které umístíme na travnaté plochy náměstí. Počítáme i s tím, že plochy budeme i pravidelně sekat, když to město moc často nedělá“, uvedli studenti zapojení do projektu. Ti budou příští rok modelovat ve 3D celý prostor a za tímto účelem budou docházet na pracoviště ČVUT Děčín, fakultu dopravní.

Výsledky happeningu představí děčínští studenti na Summitu Světových škol v pražském DOXu 15. 6. 2022.

Otocime Kom

denik

Opět máme krajské vítězství v SOČ

Ve středu 5. května se konalo krajské kolo soutěže SOČ. Letos nás zastupovaly tři práce, další SOČ se z různých politováníhodných důvodů nemohly zúčastnit ani postupového okresního kola. 

V nově postavené a perfektně  vybavené Fakultě životního prostředí UJEP jsme měli zastoupení ve třech tematických oborech. První místo v oboru č. 17 (filozofie, politologie a ostatní humanitní obory) získala Patricie Kuglerová (V7.A), jež obhajovala Filozofa s kladivem, vycházela z deformované filozofie F. Netzsche, čehož se v rámci zjednodušování dopouštíme při výkladu nacistické ideologie. Dostalo se jí i vesměs příznivého posudku od renomovaného oponenta působícího na Filozofické fakultě UJEP. Zaujala i svou předtočenou obhajobou v podobě videa. Druhé místo obsadila Rozálie Nedvědová (C3.B) v oboru č. 15 (teorie kultury, umění a umělecké tvorby), se svou prací Hlavy vzhůru, v níž se věnovala secesním stavbám na Děčínsku, řešila i problematiku necitlivých oprav umělecky zajímavých objektů.  Třetí místo v jiné porotě, tedy v oboru č. 14 (pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času), vybojovala Nela Hegerová, jež se zabývala vlivy rozvodu na psychiku dětí, nasbírala slušné množství podkladů a vytvořila příručku, jež je v současné době využívána v ordinaci profesionální psycholožky.

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy, krásná umístění a opětovný postup do celostátního kola pak potvrzují, že s talenty na naší škole umíme individuálně pracovat. 

Mgr. Milan Šonka  

Strana 2 z 45

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru