DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Schůzka s ředitelkou školy pro budoucí první ročníky: 20.6. v aule od 16:30 hod. čtyřleté studium. 21.6. v aule od 16:30 hod. osmileté studium.

Covid leden 2022

C3B:

Žáci a pedagogové, kteří dne  05.01. 2022 přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 08. 01. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 12.01. 2022, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj.19. 01. 2022 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dni. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 05.01. 2022/den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

edit 10.01.2022

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – územní pracoviště Děčín vydala dne 05. 01.2022 Rozhodnutí o karanténních opatřeních pod č. j.: KHSUL 718/2022 pro výše uvedené školské zařízení, C3B třída.
Vzhledem k dalšímu výskytu pozitivně testovaných osob ve třídě na přítomnost viru SARS–CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění COVID-19, je nutné prodloužit nařízená karanténní opatření u rizikových kontaktů výše uvedeného školského zařízení /viz seznam předložený školským zařízením/. Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření, nejdříve však 12.01.2022 vč., tj. pokud rizikových kontakt podstoupil v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo po 14 dnech, tj. 19.01.2022 bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Provoz může být obnoven za předpokladu splnění všech karanténních opatření.

 

C2C:

Žáci a pedagogové, kteří dne  05.01. 2022 přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 07. 01. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 12.01. 2022, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj.19. 01. 2022 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dni. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 05.01. 2022/den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

V5A, C4A, V8A, C4B:

Žáci a pedagogové, kteří dne  05.01. 2022 přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 07. 01. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 12.01. 2022, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj.19. 01. 2022 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dni. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 05.01. 2022/den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Přípravné kurzy pro SŠ

Gymnázium Děčín pořádá přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ.

Přihlášku naleznete zde.

Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách od prvního lednového týdne do konce března 2022 online (pokud se nezmění epidemiologická situace)

Rozsah kurzu – 12 dvouhodinových lekcí (45 minut český jazyk + 45 minut matematika)

Cena kurzu činí 1200 , při absenci se peníze nevracejí. Kurz je nutné zaplatit bankovním převodem, a to do 31. 12. 2021 na účet školy 43–6423310227/0100 jako variabilní symbol uveďte 4 u čtyřletého studia, 8 u osmiletého studia. Do poznámky uveďte přípravný kurz a jméno žáka.

Zaplacením kurzu a současně zasláním přihlášky elektronicky/poštou je žák přihlášen.

Kontaktní osoby: 

PaedDr. Hana Brádková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 412 704 132)

Mgr. Radek Zima (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 412 704 133)

Přípravné kurzy pro primu budou probíhat ve dnech 4.1.,  11.1.,  18.1.,  25.1.,  1.2.,  8.2.,  15.2.,  22.2., 1.3.,  8.3., 22.3., 29.3 v čase 15,00 - 15,45 CJL; 15,50 - 16,35 MAT.

 
Přípravné kurzy pro první ročník SŠ budou probíhat ve dnech 5.1.,  12.1.,  19.1.,  26.1.,  2.2.,  9.2.,  16.2.,  23.2., 2.3.,  9.3., 23.3., 30.3 v čase 15,00 - 15,45 CJL; 15,50 - 16,35 MAT.

Informace pro žáky v karanténě 12/2021

C2A:

  Studenti a ev. pedagogové  C2A tř. kteří byli ve škole 01-03.12 2021 a kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 08. 12. 2021.

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 10.12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj. 17. 12. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Karanténu lze ukončit s NEG testem, né dříve jak po 7 dni. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne  03. 12. 2021/den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, né dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, přesto obdrží SMS samotrasovací zprávu..

 

C1B, C1C:

Doba uzavření předmětného zařízení DO 17. 12. 2021 a byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších karanténních opatření, jako je provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS – CoV-2 u skupiny žáků a pedagogů 1. ročník tř. /viz seznam rizikových kontaktů/ a to 5–7 den, od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou cestou praktických lékařů a provedení ohniskové dezinfekce ve škole.

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 10.12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo po 14 dnech, tj. 17. 12. 2021 bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 2.12. - 3.12.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

 

V2A:

Doba uzavření předmětného zařízení DO 14. 12. 2021 A byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších karanténních opatření, jako je provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS – CoV-2 u skupiny žáků a pedagogů  tř. V2A   gymnázium Děčín tř.V2A ,  /viz seznam rizikových kontaktů/ a to 5–7 den,od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou cestou praktických lékařů a provedení ohniskové dezinfekce ve škole.

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, tj. nejdříve  však 07.12. 2021,  pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo po 14 dnech, tj. 14. 12. 2021 bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne  30. 11. 2021

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Rizikové kontakty obdrží sms zprávu -  sebetrasovací formulář k vyplnění. 

 

C4A, C4B, V8A:

 

Studenti a pedagogové  tř. kteří byli ve škole 06. 12. 2021 a kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj.  06. 12. 2021

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 13.12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj. 20. 12. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Karanténu lze ukončit s NEG testem, né dříve jak po 7 dni. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne  06. 12. 2021 /den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, né dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, přesto obdrží SMS samotrasovací zprávu.

Den otevřených dveří

Vzhledem k epidemiologické situaci musíme bohužel přesunout Den otevřených dveří do online podoby. Kliknutím na odkaz si prohlédnete naši školu a kliknutím na druhý link se setkáte dne 7. 12. 2021 od 16.30 hod. s vedením školy, které bude připraveno Vám odpovídat na otázky. Těšíme se na online setkání.

 

 

KRIZE V NÁS A KOLEM NÁS

Ve čtvrtek 18. listopadu se uskutečnilo tradiční setkání s armádním generálem Petrem Pavlem, M.A., tentokrát zaměřené na téma KRIZE V NÁS A KOLEM NÁS. Došlo tedy na problematiku krizového řízení, jež je v současné situaci určitě prioritní záležitostí. V souvislosti s tím jsme otevřeli i havlovské téma hodnotové krize uvnitř každého z nás. Akce se konala při příležitosti připomenutí listopadových událostí. Moderátorem večera byl František Zwettler, student C3.B, navštěvující seminář komunikace a mediální výchovy. Za pečlivou přípravu na moderátorskou roli a reprezentaci školy patří Františkovi poděkování, jeho výkon oceňoval sám protagonista večera s celým organizačním týmem i přítomní, kterých se sešlo opravdu nečekané množství. Za spoluorganizátory všem děkujeme i za respektování všech preventivních opatření. Jsme rádi, že mezi zájemci byla i skupina gymnazistů, kteří se zajímají o dění kolem sebe. 

Mgr. Milan Šonka MicrosoftTeams image 3

Strana 9 z 45

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru