DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Gymnázium Děčín pořádá přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ. Přihlášku naleznete zde. Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách od prvního lednového týdne do konce března 2022 online.

Uchazeči přijati ke studiu na FSG v Pirně

Uchazeči přijati ke studiu na FSG v Pirně:

Virtuální cestování v 2. pololetí 2020/2021

V prosinci byl mezi studenty naší školy rozeslán dotazník Virtuální cestování v 2. pololetí. Studenti mohli vybírat z destinací, do kterých by se chtěli podívat prostřednictvím zeměpisných přednášek. Každý mohl zaškrtnout dvě destinace, celkem se sešlo 186 odpovědí. Výsledky jsou jednoznačné a jsou vyobrazeny na přiloženém grafu. V březnu se podíváme do Norska a Švédska, na konci školního roku (snad již tváří v tvář) do USA a Kanady.
Za PK zeměpis, Martin Nosek

Olympiáda v německém jazyku

Ve středu 13. ledna 2021 se distančním způsobem uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyku. V nižší kategorii se zúčastnilo 8 žáků a vyšší gymnázium bylo zastoupeno 24 studenty. Ipřes nejrůznější technické komplikace většina soutěžících zvládla online-poslechy, videa apráci s textem velmi dobře.  

První místo v nižší kategorii bez ztráty jediného bodu obsadila Emma Paldusová, na 2. a těsném  3. místě skončily Eliška Švihnosová aMarkéta Brůnová, všechny z V4.A. Vyšší kategorii ovládla Patricie Kuglerová z V6.A, v závěsu za ní se umístily Valentýna Jaborová zC3.B a Barbora Hanzlíčková zC3.A. 

Všem soutěžícím děkujeme za aktivní přístup v těchto nestandardních podmínkách a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole. 

Mgr. Regina Marková 

Opatření obecné povahy MŠMT

Opatření obecné povahy

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 5 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), určuje:


vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Celý text doporučení k hodnocení na vysvědčení naleznete zde

Celý text opatření MSMT-46545/2020-1 naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna naleznete zde 

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 1. února naleznete zde 

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února naleznete zde

Celý text informace o vydání mimořádného opatření MZ naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 22. února 2021 do 28. března naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna do odvolání naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května v krajích naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května v krajích naleznete zde

Celý text informace pro školy – prázdninový provoz a režim začátku školního roku 2021/2022 naleznete zde

Olympiáda v českém jazyku

Dne 24. listopadu se distančním způsobem konalo školní kolo OČL v obou kategoriích, i přes vytížení studentů, netradiční formu zadání i způsob odevzdávání prací se vyšší kategorie zúčastnilo 10 zájemců, mezi mladšími se zapojily 4 studentky z tercie. Nejlepších výsledků v kategorii II (1. až 4. roč. G) dosáhly Johana Cohlová (V6.A), na druhém místě zabodovala Anežka Skálová (V5.A). O dělenou třetí a čtvrtou příčku bojovaly Apolena Šumanová (V6.A) a Ema Štechová (V5.A). V kategorii I dosáhla nejlepšího výsledku Agáta Voglová, která nás bude společně s Johanou Cohlovou a Anežkou Skálovou reprezentovat v lednovém okresním kole.

Mgr. Milan Šonka

Strana 8 z 38

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru