DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Gymnázium Děčín pořádá přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ. Přihlášku naleznete zde. Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách od prvního lednového týdne do konce března 2022 online.
Ve čtvrtek 15. 4. 2021 zahajujeme aktivitu UnLockdown. Naši studenti a studentky tak budou mít možnost diskutovat s vrstevníky z celého světa na téma pandemie, lockdown, distanční výuka a další dle jejich výběru. Více informací najdete zde.
15. 4. budeme debatovat s Grace & London Meredith z Orange County v Kalifornii (USA) od 21:30. Přihlášení zde. Více info Mgr. Bc. Martin Nosek.
23. 4. budeme debatovat s žáky ve věku 12-15 let z města Tabio (Kolumbie) od 18:00. Přihlášení zde.
Více info Mgr. Lenka Holubcová.
unlockdown

Jarní přírodovědecká Výzva pro žáky GYMDC

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

 

ZMĚNA!

Od 21.4.21 jsou uchazeči o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ SKUPINY

 

 

Jarní přírodovědecká Výzva Ústeckého kraje iNaturalist 2021

Cílem jarní přírodovědecké Výzvy Ústeckého kraje iNaturalist (VÚKIN) 2021 je zapojit širokou veřejnost a školy do mapování organismů na krajském území a získat tak přehled o diverzitě, bohatosti a jedinečnosti severočeské přírody a zároveň inspirovat k pohybu a zájmu o naši přírodu. Prostřednictvím aplikace iNaturalist zaznamenávejte fotografie živočichů, rostlin, hub či mikroorganismů, zvuky ptáků, stopy lesní zvěře a sdílejte je společně s námi. Pojďme společně současný stav využít k poznávání a trávení času v přírodě.

Pravidla jsou pouze dvě. Pozorování musí být provedeno na území Ústeckého kraje v období od 1. dubna do 31. května 2021.

Bližší informace na https://sites.google.com/view/vukin-2021/ a https://fb.me/e/RxJe5Kma.

 

 

Strana 7 z 38

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru