DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Schůzka s ředitelkou školy pro budoucí první ročníky: 20.6. v aule od 16:30 hod. čtyřleté studium. 21.6. v aule od 16:30 hod. osmileté studium.

Pokračování projektu Světová škola

Ve středu 16. 2. 2022 jsme pokračovali v práci na projektu Světová škola, který zaštiťuje Člověk v tísniADRA International a ARPOK. Náš projekt se věnuje prostoru Komenského náměstí. Cílem je ideově přispět k tomu, jak by místo v okolí třech vzdělávacích institucí mělo vypadat v budoucnu. Proto spolupracujeme s Evropská obchodní akademie Děčín a ZŠ Komenského náměstí. Podporuje nás Město Děčín!

Na schůzce jsme si rozdělili úkoly na příštích 14 dní a příští měsíc. Účastníci projektu aktuálně pracují na SWOT analýze místa, dále se rozdělili na 4 skupiny, z nichž každá má své specifické úkoly: první řeší vizuální identitu projektu a jeho oficiální název, druhá skupina bude hledat inspiraci v ČR i v zahraničí, třetí skupina se pustí do práce na Žádosti o informace dle Zákona 106 a zjistí, jaké podklady k prostoru Komenského náměstí má již město Děčín zpracovány. Poslední skupina bude zaměřena na historii místa a uvede nás do problematiky prostřednictvím historických pramenů a fotografií.

Příští schůzka se koná 2. 3. 2022 od 14:45.

svetova skola

Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili. Martin Nosek

 

Olympiáda v českém jazyku

Olympiáda v českém jazyku se konala 20. ledna 2022. V kategorii I získala 1. místo Ester Parohová z kvarty, jež s druhou Alicí Makevich (V3.A) postupuje do okresního kola. Na pěkném třetím místě se umístila Anna Blažková (V4.A).  Druhou kategorii vyhrála Johana Cohlová (V7.A), druhé místo obsadila Apolena Šumanová (V7.A), ze třetí pozice postupuje do okresního kola i Ema Štechová (V6.A). Tabulku s výsledky naleznete v záložce výsledky  soutěží. I přes nepříznivou dobu se soutěže zúčastnilo celkem 36 zájemců, byť někteří vzhledem k opatřením pracovali distančně. Postupujícím blahopřejeme a věříme, že nás budou úspěšně reprezentovat v okresním kole. 

Mgr. Milan Šonka

Covid únor 2022

Studenti a pedagogové tř. V8.A, kteří byli v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve dnech 9.2. - 11.2.2022 a kteří přišli do rizikového kontaktu bez náležité ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 14. 02. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 16.02.2022 včetně, dále se této osobě doporučuje dalších 5 dní od ukončení karantény nosit respirátor. V případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 11. 02. 2022 /den nultý/.

KHS nenařizuje karanténu osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19; prodělala onemocnění covid-19 potvrzené metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž datum odběru je den 0, tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení prvního testu.

 

Studenti a pedagogové tř.C1A a V5A, kteří byli v rizikovém kontaktu s poz testovanou osobou ve dnech 31.1.-1.2. 2022. a kteří přišli do dalšího rizikového kontaktu bez náležité ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 03. 02. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 06.02. 2022 vč., dále tato osoba dalších 5 dní od ukončení karantény bude všude bude nosit respirátor, v případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 01. 02. 2022 den nultý/.

KHS nenařizuje karanténu osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19; prodělala onemocnění covid-19 potvrzené metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž datum odběru je den 0, tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení prvního testu.

Výjimka z karantény
Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy nenařídí karanténu osobě, která:
nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělala onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.

Screeningové testování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a pravidla týkající se povinného testování zaměstnanců

Verze ze dne 27. 1. 2022:

  • Od 17. ledna probíhá screeningové testování pouze 1x za týden, a to každé pondělí, není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se screeningové testování první vyučovací den v týdnu.
  • Testování nepodstupují děti, žáci a studenti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
  • Nadále platí, že se testují i děti, žáci a studenti, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19.
  • Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.
  • Pokud se dítě, žák nebo student screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. - k tomu bližší informace níže). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti mimořádného opatření ke screeningovému testování.

Covid leden 2022

Studenti a pedagogové, tř. C4A C4B V8A a V7.A , kteří byli  ve škole 19. - 21.1. 2022 a kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou bez adekvátní ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 24. 1. 2022
Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 26.1. 2022 vč., dále tato osoba dalších 5 dní od ukončení karantény bude všude bude nosit respirátor, v případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14-ti dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 21. 01. 2022 den nultý/.

Strana 7 z 45

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru