• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

Dne 27. 3. 2023 se konalo na OA v Ústí nad Labem krajské kolo olympiády ve francouzském jazyku. Zmíněné zlato získala Anežka Chmelíková ze septimy, a to v nejpokročilejší kategorii SŠ II. 

V kategorii ZŠ/VG 1 obsadila velmi pěkné 4. místo Soňa Šípalová z kvarty, která se francouzštinu učí teprve druhým rokem.  

Moc děkujeme studentkám za skvělou reprezentaci naší školy a Anežce budeme držet palce do ústředního kola.

fro

Technologická olympiáda 2023

Dne 24.3. se na našem gymnáziu konalo online kolo Technologické olympiády 2023. Letošním školním roce se zúčastnilo 603 tříčlenných týmů. Úspěšní řešitelé (prvních 25 týmů v republice) se již těší na následující kolo v Praze, kde budou pracovat na daných projektech. Autoři nejlepšího projektu mají možnost studovat na ČVUT bez skládání přijímacích zkoušek. Více ...

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu UK Praha

Již několik let je Přírodovědecká fakulta UK v Praze naší fakultní školou. Snažíme se využívat možností, které nám tato spolupráce nabízí. Naši pedagogové se účastní fakultou pořádaných vzdělávacích kurzů a studenti každoročně jezdí na Den otevřených dveří.

Pro studenty BS a CHS ve třetím ročníku jsme domluvili návštěvu mineralogických sbírek a izotopové laboratoře. Provázeli nás dva absolventi našeho gymnázia. Uznávaný vysokoškolský profesor Martin Mihaljevič a RNDr. Marek Tuhý z katedry geologie. Pak jsme se byli podívat v budově katedry chemie na unikátní interaktivní periodickou soustavu prvků. Následně nás čekala zajímavá a poučná expozice Hrdličkova muzea člověka v budově biologických oborů.

Celou přírodovědnou exkurzi jsme zakončili v Národním muzeu v expozici Zázraky evoluce.

Dana Šonková

ex2 ex1

ex3

Úspěch v mezinárodním měřítku

V pondělí 20. 3. 2023 navštívil naši školu pan Ing. Přemysl Piskač, spolumajitel agentury Czech-us, který předal naší studentce Bohdaně Prchlíkové z V7.A ocenění a věcné dárky za 2. místo v České republice v soutěži Best in English 2022/2023. Šedesátiminutová jazyková zkouška se konala online 30. 11. 2022. Studenti prokazovali své znalosti a dovednosti při poslechu a porozumění textů, prověřovaná byla rovněž slovní zásoba s gramatikou. Navíc získávali body i za rychlost. Soutěž probíhala ve 34 zemích světa a účastnilo se jí 702 škol. V tomto měřítku se Bohdana umístila na 6. místě na světě z celkového počtu 22 779 soutěžích.

Bohdaně blahopřejeme k úžasnému výkonu a do budoucna přejeme další jazykové i osobní úspěchy.

       J Prchlíkova       Diplom AJ

Dne 21.3.2023 se žákyně třídy V2.A Ema Takáčová zúčastnila celostátního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Za klavírního doprovodu Bc. Michala Peška zazpívala dvě písně a ve velké konkurenci si vybojovala čestné uznání. Gratulujeme jí a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Strana 6 z 60

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru