• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Technologická olympiáda 2023

Dne 24.3. se na našem gymnáziu konalo online kolo Technologické olympiády 2023. Letošním školním roce se zúčastnilo 603 tříčlenných týmů. Úspěšní řešitelé (prvních 25 týmů v republice) se již těší na následující kolo v Praze, kde budou pracovat na daných projektech. Autoři nejlepšího projektu mají možnost studovat na ČVUT bez skládání přijímacích zkoušek. Více ...

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu UK Praha

Již několik let je Přírodovědecká fakulta UK v Praze naší fakultní školou. Snažíme se využívat možností, které nám tato spolupráce nabízí. Naši pedagogové se účastní fakultou pořádaných vzdělávacích kurzů a studenti každoročně jezdí na Den otevřených dveří.

Pro studenty BS a CHS ve třetím ročníku jsme domluvili návštěvu mineralogických sbírek a izotopové laboratoře. Provázeli nás dva absolventi našeho gymnázia. Uznávaný vysokoškolský profesor Martin Mihaljevič a RNDr. Marek Tuhý z katedry geologie. Pak jsme se byli podívat v budově katedry chemie na unikátní interaktivní periodickou soustavu prvků. Následně nás čekala zajímavá a poučná expozice Hrdličkova muzea člověka v budově biologických oborů.

Celou přírodovědnou exkurzi jsme zakončili v Národním muzeu v expozici Zázraky evoluce.

Dana Šonková

ex2 ex1

ex3

Úspěch v mezinárodním měřítku

V pondělí 20. 3. 2023 navštívil naši školu pan Ing. Přemysl Piskač, spolumajitel agentury Czech-us, který předal naší studentce Bohdaně Prchlíkové z V7.A ocenění a věcné dárky za 2. místo v České republice v soutěži Best in English 2022/2023. Šedesátiminutová jazyková zkouška se konala online 30. 11. 2022. Studenti prokazovali své znalosti a dovednosti při poslechu a porozumění textů, prověřovaná byla rovněž slovní zásoba s gramatikou. Navíc získávali body i za rychlost. Soutěž probíhala ve 34 zemích světa a účastnilo se jí 702 škol. V tomto měřítku se Bohdana umístila na 6. místě na světě z celkového počtu 22 779 soutěžích.

Bohdaně blahopřejeme k úžasnému výkonu a do budoucna přejeme další jazykové i osobní úspěchy.

       J Prchlíkova       Diplom AJ

Dne 21.3.2023 se žákyně třídy V2.A Ema Takáčová zúčastnila celostátního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Za klavírního doprovodu Bc. Michala Peška zazpívala dvě písně a ve velké konkurenci si vybojovala čestné uznání. Gratulujeme jí a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Výběrové řízení na Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně

Seznam přijatých žáků

P – 04

P – 06

P – 07

P – 08

P – 09

P – 10

P – 11

P – 14

P – 16

P – 17

P – 18

P – 20

P – 23

Strana 6 z 60

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru