DŮLEŽITÉ INFORMACE

Studenti ze semináře KMV opět dominovali v okresním kole SOČ

V okresním kole SOČ byla naše škola zastoupena sedmi pracemi, z nichž šest postupuje do krajského kola v Ústí nad Labem, čtyři z prvního místa ve své kategorii.

Barbora Hůlková porotu uchvátila zaujetím pro výtvarnou i literární tvorbu, ve své výborné práci představila vlastní zpracování komiksu Evžen Oněgin. Aleš Čermák se v oboru politologie věnoval hybridní válce na pozadí demokratických voleb a zaslouženě svou práci obhájil. Tereza Tůmová, jež se zabývala sdělností titulků v ženských časopisech, postupuje z druhého místa v kategorii humanitních a společenskovědních oborů. Převratná zjištění přinesla nenápadná, ale pro Děčíňáky velice přínosná práce z oboru historie, v níž Magdalena Trajerová představila Gertu Coriovou, maturantku na naší škole a současně nositelku Nobelovy ceny. Vítěznou prací v kategorii a zároveň nejsledovanější prací při obhajobách se staly Děti v pekle Radky Bérové, která řešila vztah dětské psychologie a sledování stránek se závadným obsahem. Ve stejné kategorii obsadila 2. místo Lucie Kurusová, jež analyzovala propagační strategie spolku Junák – český skaut. 3 místo v okrese pak obhájily Veronika Višínová s Evou Halířovou, které se v práci nazvané Mladičcí byznysmeni věnovaly současným youtuberům.

Všem studentů, kteří nás reprezentovali v rámci okresu, děkujeme a přejeme jim, aby svými pracemi přesvědčili porotce při obhajobách v kole krajském.

Mgr. Milan Šonka

Beseda se spisovatelkou a historičkou PhDr. Veronikou Válkovou

Ve středu, 10. dubna 2018, se žáci třídy prima vydali do Městské knihovny

v Děčíně, aby zde prožili dvě příjemné hodiny v přítomnosti spisovatelky, historičky a autorky učebnic dějepisu Veroniky Válkové.

Po krátkém seznámení s autorkou a její tvorbou byli žáci vtaženi prostřednictvím autorského čtení do děje i dalších souvislostí Trojské války. Některé z informací

jim následně pomohly získat potřebné indicie a rozluštit závěrečnou soutěžní tajenku. Vítězná skupina byla oceněna malým dárkem a velkým potleskem.

Paní spisovatelce žáci v závěru setkání poděkovali a předali jí květiny. Někteří si jako milou pozornost a vzpomínku na setkání odnesli také autorčin autogram v knížce, kterou si na besedu přinesli. Žáci by se s paní spisovatelkou rádi znovu někdy v budoucnu setkali.

Biologická olympiáda

V pondělí 23.dubna 2018 se na naší škole uskuteční okresní kolo 52. ročníku Biologické olympiády. Soutěž bude zahájena v  8:30,prezence soutěžících 8:00-8:30. Všechny účastníky srdečně zveme.

Strana 9 z 15

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru