• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    V pondělí 29. května 2023 od 16:30 proběhne na děčínském zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům gymnázia C4.A, C4.B a V8.A.  

Kvartáni 24. z 277 týmů

Třída V4.A se zapojila do soutěže European Money Quiz, kterou pořádá Evropská bankovní federace, v ČR ji organizuje Česká bankovní asociace. Z celé třídy postoupili do národního kola dva nejrychlejší a nejúspěšnější – Ondra Pánek a Dan Pavlík. Kvíz byl živě streamován na Youtube, odpovídalo se přes Kahoot. Soutěžily dvojice, z celé republiky se jich zapojilo 277. 24. místo je proto velkým úspěchem.

Okresní kolo olympiády v německém jazyku

V první polovině března 2023 se konalo v Děčíně v DDM okresní kolo olympiády v německém jazyku. Barvy našeho gymnázia hájila za kategorii II. B žákyně Belinda Ameti z kvarty, která obsadila velmi pěkné 4. místo. Do kategorie III.A pro žáky 1. až 3. ročníků byly do vyššího kola poslány dvě studentky. Emma Paldusová ze sexty svou kategorii vyhrála a postupuje do krajského kola. Studentka Alena Schmidtová z C3.B se umístila hned na 2. místě s malým bodovým rozdílem a je případnou náhradnicí.

Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy a Emmě přejeme hodně štěstí do krajského kola v Ústí nad Labem.

 Diplom 1 Diplom 2
  

Okresní finále ve sportovní gymnastice

Dne 9.3.2023 se děvčata naší školy zúčastnila okresního finále ve sportovní gymnastice. Nasazeno bylo družstvo mladších žákyň ve složení Janatová J., Janatová V., Plachá B. V kategorii jednotlivců vybojovala Běla Plachá 2. místo. Bezkonkurenční byla naše děvčata v kategorii středních škol, kde zvítězila jako družstvo, ale umístění získala i v jednotlivcích. Na 3.místě se umístila Šperlová Anna, 2.místo obsadila Veronika Špejrová a absolutní vítězkou se stala Michaela Kratochvílová. Všem dívkám děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k výsledkům.

Anežka Dubnová

gymnast

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyku

V pondělí 6. března 2023 proběhlo okresní kolo soutěže v anglickém jazyku. Žáci absolvovali písemný test složený z poslechu, čtení, slovní zásoby a gramatiky. Následoval pohovor s tříčlennou komisí učitelů anglického jazyka z různých gymnázií. V kategorii I. A pro primu a sekundu obsadili 1. a 2. místo žáci naší školy, Andrea Barillová a Timotej Tupec z V2.A. O organizaci okresního kola kategorie II. B pro tercii a kvartu se zasloužili naši učitelé anglického jazyka. Nela Hořejší z V3.A obsadila 3. místo a Adriana Hladíková z V4.A skončila na 7. místě. V nejstarší kategorii III. A zaskočil za chybějícího vítěze školního kola student z C3.C Karel Mrazík a v silné konkurenci vybojoval pěkné 4. místo.
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu a používání anglického jazyka.

Aj olymp
 

Fyzikální přednáška – technologická gramotnost

Ve čtvrtek 23. února 2023 se studenti tříd C2B a C2C zúčastnili fyzikální přednášky, která se týkala technologické gramotnosti. Přednáška probíhala čtvrtou, pátou a šestou vyučovací hodinu v aule ve třetím patře. Pro studenty bylo připraveno celkem 6 témat. Mluvilo se o emisi skleníkových plynů, elektromobilitě, umělé inteligenci, IoT, 5G a kyberbezpečnosti. Po celou dobu byla promítána interaktivní prezentace s obrázky, která tvořila oporu výkladu. Studenti si rozšířili obzory například v těchto tématech:

Vývoj světové teplotní anomálie, problematika globálního oteplování, Green Deal, uhlíková neutralita, porovnání elektromobilů s automobily se spalovacím motorem, bližší seznámení s elektromobilitou – její výhody a nevýhody, umělá inteligence, algoritmy, Carebot, IoT – chytrá domácnost a zjednodušení lidských povinností v budoucnu, 5. generace, kyberbezpečnost – ochrana před digitálními napadeními a další.

Za aktivitu studenti získávali sladkou odměnu a nechyběl ani závěrečný Kahoot. Otázky v Kahootu shrnovaly zmiňované informace. Tři studenti, kteří dosáhli nejlepšího skóre, byli oceněni. Vítězové si mohli vybrat něco z merche, který přednášející přinesl.

Přednáška byla zajímavá a obohacující. Žákům se dostalo nových informací.

IMG 2518

Strana 5 z 58

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru