DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Informativní schůzka
    s rodiči přijatých žáků se koná 18. 6. 2019 – pro čtyřleté studium od 15.30, pro osmileté studium od 16.30

Juniorský maratón 16. 4. 2019 – Ústí nad Labem

Družstvo Gymnázia Děčín se zúčastnilo dne 16. 4. 2019 krajského semifinále Juniorského maratónu. Maratón se konal v Ústí nad Labem. Celkem se dostavilo na start 14 týmů z celého regionu Ústeckého kraje. Každý tým tvořilo 10 běžců, avšak minimálně 3 členové týmu musela být děvčata. Všech deset členů družstva celkem odběhlo 42 km, a to tak, že každý člen odběhl úsek dlouhý 4,2 km.
Tým Gymnázia Děčín obsadil v těžké konkurenci 14 ti týmů překrásné 3. místo.
Naše družstvo běželo ve složení Záruba Michal, Bednář Antonín, Šafaříková Viola, Valeška Ladislav, Musilová Eva, Štulc Radek, Zárubová Kateřina, Matico Sergio, Kikal Václav a Zámečník Lukáš. Celkový čas družstva byl úžasný – 2:56:11!!! Pouze první tři družstva ze všech 14 ti škol se dostala pod hranici tří hodin. Vítězství si již po několikáté vybojoval tým  Gymnázia Teplice, druhou příčku obsadilo Podkrušnohorské Gymnázium Most a třetí naši běžci z Gymnázia Děčín. Tento výkon a výsledek je pro tým Gymnázia Děčín velkým úspěchem a všem jeho členům patří poděkování za příkladnou reprezentaci naší školy. Družstvo v soutěži doprovázel Mgr. Oldřich Kadlec.
Děkujeme všem členům družstva a přejeme další podobné sportovní úspěchy.

16. 4. 2018 se na naší škole konalo okresní kolo BO kategorie C. Letos přijelo soutěžit 18 žáků. Naše studentky si vedly velmi dobře. Anička Bínová obsadila 1. místi a Anežka Skálová 6. místo. Oběma gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Okresní kolo matematické olympiády

Dne 9. 4. 2019 se uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády kategorií Z6-Z8. Z naší školy se nominovalo na základě správně vyřešených úloh školního kola celkem 10 žáků nižšího gymnázia. Nejlépe si nakonec vedla Kamila Simurníková z primy, která obsadila 1. místo v kategorii Z6.

Kamile i všem zúčastněným gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně chuti do dalšího soutěžení.

Máme opět 1. místo

Již druhým rokem se  podařilo získat 1. místo v okresním kole biologické olympiády v nejmladší kategorii D. Letos se o to zasloužila Markéta Brůnová ze sekundy.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Opět první místa v okresním kole SOČ

Dne 3. dubna se konalo okresní kolo soutěže SOČ, kam naše škola vyslala studenty ze semináře KMV. Ti obhajovali práce zařazené do různých oborů, všechny práce se umístily na prvním místě ve své kategorii.

Školu reprezentovali Petr Podhorský, Jan Rokůsek a Vít Štefl, kteří detailně zkoumali vulgarity v politice. Důsledky fitness životního stylu na děti a mládež analyzovala Aneta Kudrnová, Veronika Dočekalová se zabývala vývojem režimů ve Východní Asii v průběhu 20. století a jejich vlivem na okolní země. Karolína Ševčíková rozebírala pohled společnosti na transsexualitu. Ekonomiku 90. let pohledem médií si odvážně zvolila Tereza Křížková. První čtyři uvedené práce postoupily  do krajského kola.

Studentům, kteří nás reprezentovali, děkujeme a postupujícím přejeme úspěšnou obhajobu před krajskou porotou.

Strana 5 z 18

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru