DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Dne 22.06.21 proběhne online schůzka s vedením školy (8leté studium 15:30-16:00, 4leté studium 16:30-17:00) Odkaz pro připojení Vám byl zaslán do emailu, připojte se prostřednictvím aplikace MS Teams / prohlížeče MS Edge.

Opatření obecné povahy MŠMT

Opatření obecné povahy

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 5 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), určuje:


vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Celý text doporučení k hodnocení na vysvědčení naleznete zde

Celý text opatření MSMT-46545/2020-1 naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna naleznete zde 

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 1. února naleznete zde 

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února naleznete zde

Celý text informace o vydání mimořádného opatření MZ naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 22. února 2021 do 28. března naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna do odvolání naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května v krajích naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května v krajích naleznete zde

Celý text informace pro školy – prázdninový provoz a režim začátku školního roku 2021/2022 naleznete zde

Olympiáda v českém jazyku

Dne 24. listopadu se distančním způsobem konalo školní kolo OČL v obou kategoriích, i přes vytížení studentů, netradiční formu zadání i způsob odevzdávání prací se vyšší kategorie zúčastnilo 10 zájemců, mezi mladšími se zapojily 4 studentky z tercie. Nejlepších výsledků v kategorii II (1. až 4. roč. G) dosáhly Johana Cohlová (V6.A), na druhém místě zabodovala Anežka Skálová (V5.A). O dělenou třetí a čtvrtou příčku bojovaly Apolena Šumanová (V6.A) a Ema Štechová (V5.A). V kategorii I dosáhla nejlepšího výsledku Agáta Voglová, která nás bude společně s Johanou Cohlovou a Anežkou Skálovou reprezentovat v lednovém okresním kole.

Mgr. Milan Šonka

Dějepisná olympiáda

Dne 25. 11. 2020 proběhlo distanční formou školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku bylo "Labyrintem barokního světa (1556 -1781)". Do okresního kola postoupila v kategorii I Adéla Hořáková (V4.A), v kategorii II postoupily Ema Štechová (V5.A) a Klára Slavíková (V5.A). Všem zúčastněným studentkám děkujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Nina Klinovská

 

Den otevřených dveří 2021

Z důvodu Covid-19 letos nebude probíhat Den otevřených dveří. Rozhodli jsme se pro Vás připravit alespoň krátkou videoprezentaci o škole.

Video najdete zde: (https://youtu.be/H2uYntRsYcA).

 

Opatření pro školy 12/2020

Ve dnech 21.12.2020 - 22.12.2020 z nařízení MŠMT nebude probíhat prezenční ani distanční výuka na Gymnáziu Děčín.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020 (příp. klepnutím zde)

Opatření MŠMT ke dnům 21. a 22. prosince (příp. klepnutím zde)


Strana 4 z 33

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru