DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Dne 22.06.21 proběhne online schůzka s vedením školy (8leté studium 15:30-16:00, 4leté studium 16:30-17:00) Odkaz pro připojení Vám byl zaslán do emailu, připojte se prostřednictvím aplikace MS Teams / prohlížeče MS Edge.

1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ SKUPINY

 

 

Jarní přírodovědecká Výzva Ústeckého kraje iNaturalist 2021

Cílem jarní přírodovědecké Výzvy Ústeckého kraje iNaturalist (VÚKIN) 2021 je zapojit širokou veřejnost a školy do mapování organismů na krajském území a získat tak přehled o diverzitě, bohatosti a jedinečnosti severočeské přírody a zároveň inspirovat k pohybu a zájmu o naši přírodu. Prostřednictvím aplikace iNaturalist zaznamenávejte fotografie živočichů, rostlin, hub či mikroorganismů, zvuky ptáků, stopy lesní zvěře a sdílejte je společně s námi. Pojďme společně současný stav využít k poznávání a trávení času v přírodě.

Pravidla jsou pouze dvě. Pozorování musí být provedeno na území Ústeckého kraje v období od 1. dubna do 31. května 2021.

Bližší informace na https://sites.google.com/view/vukin-2021/ a https://fb.me/e/RxJe5Kma.

 

 

Uchazeči přijati ke studiu na FSG v Pirně

Uchazeči přijati ke studiu na FSG v Pirně:

Virtuální cestování v 2. pololetí 2020/2021

V prosinci byl mezi studenty naší školy rozeslán dotazník Virtuální cestování v 2. pololetí. Studenti mohli vybírat z destinací, do kterých by se chtěli podívat prostřednictvím zeměpisných přednášek. Každý mohl zaškrtnout dvě destinace, celkem se sešlo 186 odpovědí. Výsledky jsou jednoznačné a jsou vyobrazeny na přiloženém grafu. V březnu se podíváme do Norska a Švédska, na konci školního roku (snad již tváří v tvář) do USA a Kanady.
Za PK zeměpis, Martin Nosek

Olympiáda v německém jazyku

Ve středu 13. ledna 2021 se distančním způsobem uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyku. V nižší kategorii se zúčastnilo 8 žáků a vyšší gymnázium bylo zastoupeno 24 studenty. Ipřes nejrůznější technické komplikace většina soutěžících zvládla online-poslechy, videa apráci s textem velmi dobře.  

První místo v nižší kategorii bez ztráty jediného bodu obsadila Emma Paldusová, na 2. a těsném  3. místě skončily Eliška Švihnosová aMarkéta Brůnová, všechny z V4.A. Vyšší kategorii ovládla Patricie Kuglerová z V6.A, v závěsu za ní se umístily Valentýna Jaborová zC3.B a Barbora Hanzlíčková zC3.A. 

Všem soutěžícím děkujeme za aktivní přístup v těchto nestandardních podmínkách a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole. 

Mgr. Regina Marková 

Strana 3 z 33

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru