DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    I pro rok 2022/23 plánujeme přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd, které začnou 12.12.22. Další informace postupně zveřejníme. Den otevřených dveří bude 13.12.22 od 16:30 hod.

V průběhu dubna proběhla v Ústí nad Labem krajská kola Fyzikální a Matematické olympiády, do kterých se letos z vyššího gymnázia nominoval i Tomáš Toman ze sexty. Podmínkou účasti bylo úspěšné vyřešení úloh školního kola. 

V matematice skončil Tomáš na pěkném 3. místě, ve fyzice obsadil dokonce 1. místo.

Tomášovi blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia.

Happening Otočíme Komenského

Happening, který započal debatu o možné budoucí podobě Komenského náměstí v Děčíně, uspořádali studenti a studentky Gymnázia Děčín. Akce, která se koná pod záštitou projektu Světová škola, proběhla 10. 5. 2022 a zúčastnilo se jí bezmála 200 lidí.

„Od ledna do konce dubna jsme se společně s našimi studenty setkávali s místní komunitou, zástupci Evropské obchodní akademie a ZŠ Komenského, ale i s odbornou veřejností. Výsledkem těchto debat a na popud pana městského architekta byla myšlenka uspořádání veřejného happeningu, který započne debatu o tom, jak by se mohlo v budoucnu náměstí proměnit“, hodnotí projekt koordinátor z děčínského gymnázia Mgr. Bc. Martin Nosek.

Na happeningu se střídaly příspěvky studentů i přednášky odborníků, například architekta Matěje Čunáta nebo zahradní architekty Ing. Veroniky Hořákové. Většina se shodla na tom, že Komenského náměstí je třeba upravit do podoby, která by z něho udělala moderní prostor, vyhovující potřebám široké veřejnosti i vzdělávacích institucí.

Součástí akce bylo také 8 výstavních panelů, které přibližovaly práci studentů na projektu. Nejvýznamnějším byl asi ten s výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo takřka 250 respondentů. Z výsledků například vyplynulo, že 70% respondentů považuje prostor za nevyhovující. Dotazník lze stále vyplnit na adrese https://forms.gle/YRpBxNW2YfoyZzZy9.

Studenti budou projektové aktivity dále rozvíjet: „Aktuálně připravujeme sbírku europalet, ze kterých ve spolupráci s dětmi ze ZŠ Komenského vytvoříme různé formy sezení a lavic, které umístíme na travnaté plochy náměstí. Počítáme i s tím, že plochy budeme i pravidelně sekat, když to město moc často nedělá“, uvedli studenti zapojení do projektu. Ti budou příští rok modelovat ve 3D celý prostor a za tímto účelem budou docházet na pracoviště ČVUT Děčín, fakultu dopravní.

Výsledky happeningu představí děčínští studenti na Summitu Světových škol v pražském DOXu 15. 6. 2022.

Otocime Kom

denik

Opět máme krajské vítězství v SOČ

Ve středu 5. května se konalo krajské kolo soutěže SOČ. Letos nás zastupovaly tři práce, další SOČ se z různých politováníhodných důvodů nemohly zúčastnit ani postupového okresního kola. 

V nově postavené a perfektně  vybavené Fakultě životního prostředí UJEP jsme měli zastoupení ve třech tematických oborech. První místo v oboru č. 17 (filozofie, politologie a ostatní humanitní obory) získala Patricie Kuglerová (V7.A), jež obhajovala Filozofa s kladivem, vycházela z deformované filozofie F. Netzsche, čehož se v rámci zjednodušování dopouštíme při výkladu nacistické ideologie. Dostalo se jí i vesměs příznivého posudku od renomovaného oponenta působícího na Filozofické fakultě UJEP. Zaujala i svou předtočenou obhajobou v podobě videa. Druhé místo obsadila Rozálie Nedvědová (C3.B) v oboru č. 15 (teorie kultury, umění a umělecké tvorby), se svou prací Hlavy vzhůru, v níž se věnovala secesním stavbám na Děčínsku, řešila i problematiku necitlivých oprav umělecky zajímavých objektů.  Třetí místo v jiné porotě, tedy v oboru č. 14 (pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času), vybojovala Nela Hegerová, jež se zabývala vlivy rozvodu na psychiku dětí, nasbírala slušné množství podkladů a vytvořila příručku, jež je v současné době využívána v ordinaci profesionální psycholožky.

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy, krásná umístění a opětovný postup do celostátního kola pak potvrzují, že s talenty na naší škole umíme individuálně pracovat. 

Mgr. Milan Šonka  

Gymnazisté v České televizi

V úterý 26. dubna 2022 vyrazili vybraní studenti naší školy do Prahy, cílem byla Právnická fakulta UK, kde se ten večer natáčel živě vysílaný Fokus Václava Moravce. 

Publikem Fokusu byli studenti pěti středních škol z celé republiky, kteří sledovali nejen publicistický pořad, ale zároveň i přispěli k jeho průběhu svými dotazy. Obohacující nebyla jen samotná debata, důležitou byla i sonda do finálních příprav v zákulisí televizního pořadu. Výraznou pomocí byl vzhledem k pozdním večerním hodinám sponzorský dar, díky němuž žáci mohli cestu absolvovat autobusem, navíc zcela zdarma. 

Studenti z V6. A i semináře KMV oceňovali neformální způsob vzdělávání a účasti na akci určitě nelitovali. Příslušný díl pořadu je možné zhlédnout na stránkách České televize (https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/222411030530004/), reportáž pak naleznete ve Studentských Listech (zde).

František Zwettler, C3.B, Mgr. Milan Šonka

Moravec

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

AKTUALIZACE 28.04.2022

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NALEZNETE V PDF PŘÍLOZE POD ČLÁNKEM!

Strana 3 z 46

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru