• Projektový den
    Projektový den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Informace o LVK naleznete na adrese https://www.gymnaziumdc.cz/dokumenty/sportovni-kurzy

Vzděláváme se ekologicky

Od letošního školního roku se studenti primy učí biologii podle ekologického konceptu. Nejedná se jen o nové učebnice, ale o komplexní změnu učebních osnov a školního vzdělávacího programu, který sice redukuje množství učiva, ale zároveň poskytuje studentům znalosti v mnohem větších souvislostech.

Dále mají všichni studenti možnost zúčastnit se celé řady dalších ekologicky zaměřených přednášek, interaktivních programů, exkurzí a soutěží. Tak například v říjnu proběhla pro studenty 1. a 2. ročníků přednáška o ochranářském programu Kukang, v listopadu se studenti tercie a kvarty zapojili do interaktivního programu o bezodpadovém hospodaření a družstvo kvarty se účastnilo krajského kola Ekologické soutěže v České Lípě, kde nakonec naši reprezentanti skončili na krásném 6 místě. Na prosinec čeká studenty Ekologická výzva: zelené Vánoce.

 

12

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 přednášel v hodinách anglického jazyka náš absolvent Tomáš Martínek, který vystudoval softwarové inženýrství na University of Leeds v Anglii, kde i momentálně žije a pracuje pro Hewlett Packard Enterprise Bristol. Během přednášky dostali naši žáci rovněž prostor na otázky. Tomáš vystřídal mnoho témat, promluvil o výhodách a nevýhodách studia v zahraničí, o nástrahách anglické výslovnosti, o svém studijním programu a typu bakalářské a magisterské práce, o životě v Anglii a "anglické" povaze, o pracovním pohovoru pro HP, finančních záležitostech a práci v softwarovém oboru, o umělé inteligenci, o dnešní módě a dress codu ve firmách v Anglii a o jídle.

Martinek

Jsme velmi potešeni, když se nám ozývají naši úspěšní absolventi a jsou ochotni se podělit o své zkušenosti a zážitky se současnými studenty naší školy. Přednášky Tomáše Martínka byly velmi inspirativní.

Šárka Opatová

OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV V ŠACHU

Dne 9. listopadu proběhlo ve Varnsdorfu okresní kolo šachového turnaje středních škol, v němž naši školu reprezentovaly dva týmy šachistů. Týmy gymnázia obsadily 1. a 2. místo. Obě gymnaziální čtveřice se postavily reprezentantům z Varnsdorfu a dalších škol okresu. Obě si vedly velmi dobře a o výhře rozhodl až vzájemný zápas, v němž tým Gymnázium Děčín B ve složení Michal Papoušek, Štěpán Šípal, Tobiáš Koštejn a Jan Chadraba, porazil tým Gymnázium Děčín A. Nyní pravděpodobně oba týmy čeká krajské kolo, které proběhne v únoru, mají tedy necelé 3 měsíce na přípravu.

Jan Chadraba, C4.A

ach

Bylo to MaSo!

Ve středu 9. listopadu se v naší aule konala Matematická Soutěž. Každoročně ji pořádá MFF UK na několika místech v republice. Na naše gymnázium se sjelo 14 týmů (šest ze dvou děčínských základních škol a nižšího gymnázia, osm z ústeckých základních škol a gymnázií), v celé republice jich bylo kolem 250. Týmy byly tří nebo čtyřčlenné tvořené většinou jedním žákem každého ročníku. Studenti Matfyzu vysvětlili týmům pravidla, naši studenti ze 3. a 4. ročníku pak opravovali příklady, měnili příklady, zapisovali výsledky do systému. Celá soutěž trvala 90 minut, šlo o body a čas. Počítalo se, běhalo, vymýšlela se strategie.

Tým, který tvořil Petr Zavoral z V1.A, Matyáš Konfršt z V2.A, Vít Brůna z V3.A a Jan Smrž z V4.A, vybojoval třetí místo (v celé republice byl asi 80.). Náš druhý tým skončil šestý. První dvě místa obsadilo Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční.

maso

Děkujeme Tereze Žákové, Anežce Černohorské, Veronice Nehasilové, Prokopu Hommerovi, Ondřeji Švihnosovi, Martinu Ulipovi, Tomáši Tomanovi a Davidu Šípalovi za organizaci.

Úspěch v krajském kole Logické olympiády

Ondřej Švihnos, Tomáš Toman, Anička Karhanová, Anežka Prajsová = krajští semifinalisté 15. ročníku Logické olympiády za naši školu. 

V pátek 4. 11. 2022 odjeli tito žáci na krajské kolo do Ústí nad Labem, kde prokázali nejen svoji schopnost logicky uvažovat, ale i kreativitu a samostatnost při řešení úloh, které každoročně připravuje Mensa České republiky. Ondrovi a Tomášovi se navíc podařilo v kategorii C vybojovat postup do celostátního kola, které se uskuteční 28. 11. 2022 v Praze v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Všem účastníkům gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy, Ondrovi a Tomášovi budeme samozřejmě fandit ve velkém finále. 

Log olymp

Strana 3 z 51

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru