DŮLEŽITÉ INFORMACE

Krokování

Vážení žáci a žákyně, vážení rodiče.

Vyhlašujeme interaktivní soutěž KROKOVÁNÍ - cesta Československem 1938. 1. místo v soutěži bude oceněno třídenním výjezdem pro celou třídu s finanční úhradou od Spolku rodičů při Gymnáziu Děčín (2. místo 2 dny, 3. místo 1 den).

Více info na přiloženém letáku. Začínáme v pondělí 22. 2. 2021.

Pozice jednotlivých tříd a teamu učitelů můžete sledovat tady: http://bit.do/krokovani

Počty ušlých km jednotlivých tříd: http://bit.do/statistikakroku

 

Přejeme Vám hodně kroků!

 

Dne 9. 2. 2021 od 16:00 bude vedení Gymnázia v Děčíně připraveno odpovídat na vaše dotazy ohledně studia na vyšším i nižším gymnáziu. Kliknutím na odkaz se připojíte ke schůzce. (stačí pouze webový prohlížeč Edge)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NjNGQyZDctNjA4NS00NWZhLTlkZTctMzFmMjJjMTQ1MDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b10b366f-6a2e-4164-9746-5799fe852e5e%22%2c%22Oid%22%3a%22be32df6f-41a5-4d57-8877-4f5a39282a22%22%7d

 

S pozdravem

Mgr. Lenka Holubcová

ředitelka školy

Virtuální cestování v 2. pololetí 2020/2021

V prosinci byl mezi studenty naší školy rozeslán dotazník Virtuální cestování v 2. pololetí. Studenti mohli vybírat z destinací, do kterých by se chtěli podívat prostřednictvím zeměpisných přednášek. Každý mohl zaškrtnout dvě destinace, celkem se sešlo 186 odpovědí. Výsledky jsou jednoznačné a jsou vyobrazeny na přiloženém grafu. V březnu se podíváme do Norska a Švédska, na konci školního roku (snad již tváří v tvář) do USA a Kanady.
Za PK zeměpis, Martin Nosek

Olympiáda v německém jazyku

Ve středu 13. ledna 2021 se distančním způsobem uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyku. V nižší kategorii se zúčastnilo 8 žáků a vyšší gymnázium bylo zastoupeno 24 studenty. Ipřes nejrůznější technické komplikace většina soutěžících zvládla online-poslechy, videa apráci s textem velmi dobře.  

První místo v nižší kategorii bez ztráty jediného bodu obsadila Emma Paldusová, na 2. a těsném  3. místě skončily Eliška Švihnosová aMarkéta Brůnová, všechny z V4.A. Vyšší kategorii ovládla Patricie Kuglerová z V6.A, v závěsu za ní se umístily Valentýna Jaborová zC3.B a Barbora Hanzlíčková zC3.A. 

Všem soutěžícím děkujeme za aktivní přístup v těchto nestandardních podmínkách a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole. 

Mgr. Regina Marková 

Opatření obecné povahy MŠMT

Opatření obecné povahy

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 5 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), určuje:


vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Celý text doporučení k hodnocení na vysvědčení naleznete zde

Celý text opatření MSMT-46545/2020-1 naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna naleznete zde 

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 1. února naleznete zde 

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února naleznete zde

Celý text informace o vydání mimořádného opatření MZ naleznete zde

Strana 1 z 31

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru