• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

Šárka Opatová

Šárka Opatová

Po dlouhých peripetiích způsobených c...... a prodloužení projektu Erasmus Plus o 1 rok -  vyjíždí skupina 3 pedagogů a 6 žáků do naší partnerské školy v Litvě. 3 yučující s žáky z Gymnázia v Kaunasu přivítají i naše další partnerské školy z Portugalska a Holandska. Během týdne budou plnit úkoly během expedic po ne tak známých místech regionu, což je tématem v našem společném projektu OFF THE MAIN HIGHLIGHTS.

Bohužel kvůli cestovním omezením, absenci nebo karanténě nemohou vyjet všichni, což nás velmi mrzí. Jsou před námi však ještě 2 mobility, a to právě do Holandska a Portugalska. Tak doufáme, že se dostane na každého, kdo na projektu pracoval a může cestovat do zahraničí. V květnu nebo červnu bychom pak měli tyto 3 školy hostit u nás.

 

Děkujeme za organizaci Mileně Kmochové a Jaroslavu Peřkovi, který se bohužel nemůže zúčastnit. A kolegům Janu Lajblovi a Dáše Tvrdíkové za ochotnu zastoupit J.P. a chybějící Š.O.

Přejeme Všem šťastnou cestu a mnoho úspěchů i zábavy při expedicích. A těšíme se na vyprávění.

Š.O.

Co-funded by the Erasmus Plus Programme of the European Union

Jak jste již jistě zaznamenali, od roku 2019 naši angličtináři po samostudiu, dále vzájemném školení i za účasti vedení projektu BE IN,  vyjíždějí na strukturované kurzy do několika veropských zemí. Náplní těchto kurzů od English Matters (nejde jen o angličtinu) je získat informace o historii, kultuře a školství navštívené země, neboť tyto jsou od sebe neoddělitelné. Dále návštěva škol a různé společné workshopy s kolegy z jiných evropských zemí. Náši angličtináři pak sledují několik témat, jež nás v projektu zajímají.

Konečně bude moci na kurz ve Švédsku vyjet vyučující Jika Němcová. Odlétá na týden v tuto neděli 19.září. Stejně jako předchozí vyučující bude mít přednášku pro celý sbor o zjištěných skutečnostech i dojmech a přispěje i do dalších následných projektových aktivit. 

Fotografie budou na instagramu projektu: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/

Lycklig resa, Jitka.  = Šťastnou cestu, Jitko. 

 

Š.O.

Co-funded by the Erasmus Plus Programme of the European Union

 

Během letních prázdnin se vzdělávalo 5 učitelů na 2 - týdenním jazykovém kurzu na Maltě. Původně tam měl být jen 1 z nich, ale kvůli přetrvávající karanténě ve Velké Británii, byly v přípravě v květnu, červnu všechny kurzy směřovány do anglicky mluvící země - na Maltu, jež byla v krásné zelené. Bohužel Malta během prázdnin kvůli covidu u dětí v jazykových školách na určitou dobu zavřela prezenční výuku. Nicméně po škole se naše vyučující, Stanislava Opltová, kterou to postihlo, mohla s kolegyněmi z kurzu vidět a pokračovat v komunikaci v aj.

Jeden vyučující vyjel jako náhradník na jazykově-metodický kurz pro učitele anglického-jazyka

Vyučující, jež se vzdělávali během prázdnin s Erasmem a mohli i komunikovat se zahraničními učiteli nebo i kolegy jiných profesí:

Jan Balon - TV, VV    deník: https://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_hanybal/

Hana Brádková - ČJ, ZSV   deník: https://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_hana/

Olga Kouřimská - F, M  deník: https://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_olga/

Stanislava Opltová - ČJ, HV  deník: https://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_stani/

Martin Nosek - Z  deník: https://www.instagram.com/gymnaziumdcbein_martin/

Jan Lajbl - AJ, TV  deník: https://www.instagram.com/bein_janlajbl/

Instagram projektu s fotografiemi dokumentujícími projektové aktivity: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/

Po jejich mobilitě vyplnili EU Survey, jež je povinná a provedli i evaluační pohovor s vyplnněním dotazníku s projektovým vedením. Těšíme se na přednášku pro celý sbor a angličtináři již dostali od kolegy Jan Lajbla mnoho materiálů z kurzu, proběhne ještě workshop.

 

Tímto je splněna jedna další část projektové náplně - a zbývají dokončit strukturované kurzy.

ŠO.

Co-Funded by the ErasmusPlus Programme of the European Union.

Strana 1 z 9

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru