• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

Regina Marková

Regina Marková

Na začátku dubna 2021 se vítězka okresního kola Pavla Doušová z V4.A zúčastnila distančně krajského kola olympiády v anglickém jazyku. Pavla soutěžila v kategorii II.B určené pro tercii a kvartu a vybojovala pěkné 4. místo. Moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Rovněž  studentky německého jazyka byly v krajském kole olympiády v německém jazyku dne 7. dubna 2021 úspěšné. Emma Paldusová z V4.A vybojovala vynikající 2. místo v kategorii II.B, na vítězku ztratila pouhý jeden bod. Ve vyšší kategorii III.A soutěžila Patrície Kuglerová z V6.A a dosáhla na krásné 3. místo. Oběma studentkám gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Dne 8. dubna 2021 se distančním způsobem uskutečnilo krajské kolo olympiády ve francouzském jazyku. Naše studentky si vedly dobře. Nejlépe se umístila Karolína Pánková z V5.A, která v úrovni B1 obsadila krásné 2. místo. V úrovni A1 soutěžila Adéla Hořáková z V4.A a vybojovala skvělé 4. místo. Johana Kohlová z V6.A se v kategorii B2 umístila na pěkném 5. místě. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Strana 1 z 7

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru