DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu na GymDC bude posláno nejdříve 19.5.2021.

GYMNÁZIUM DĚČÍN

GYMNÁZIUM DĚČÍN

eTwinningový projekt FROM OUR WINDOWS - AKTIVITA 3

INTRODUCE YOURSELVES aneb PŘEDSTAVTE SE

Dalším úkolem pro žáky bylo představit se. Po prvních dvou aktivitách již víme trochu více o našich zemích a okolí škol. Popovídali jsme si i ve fóru, ale čeká nás Skype konference, tak by bylo dobré vědět, koho při ní uvidíme a s kým budeme mluvit. A abychom věděli i o čem. Žáci měli o sobě napsat dle svého uvážení informace o jejich zájmech, oblíbených předmětech, osobnostech, rodině, apod.

Češi připravili prezentace v glogsteru,který umožňuje vytvářet interaktivní online plakáty, které lze i vytisknout a ukládat v PDF. Polsko si zvolilo Power Point a poslalo nám youtube video. Turečtí žáci použili Prezzi.

Zde jsou české pezentace v glogsteru: http://edu.glogster.com//presentation/glog-flow/16349629

Zde jsou i polské a turecké prezentace na webu našeho projektu: http://fromourwindows.blogspot.cz/2015/03/activity-3-introduction.html

 

Šárka Opatová

V pátek 10. dubna proběhla první video konference s polskou školou v rámci eTwinningového projektu From Our Windows v anglickém jazyce. Trvala zhruba hodinu.

Videookonference se měla plánovaně účastnit i druhá partnerská škola z Turecka. Ale bohužel nám turecká škola z video rozhovoru vypadla. indecision  Měli probém s elektřinou. V nejbližší době tudíž plánujeme nový hovor.

Přípravy byly dlouhé, nastavování techniky zabralo pár hodin v předchozích dvou dnech, nemluvě nějaký čas na domluvení shodného času pro všechny tři týmy. V Turecku jsou o hodinu napřed, tak vlastně náš čas 13:30 je pro ně už 14:30. Kdo chce být v tuto hodinu v pátek ve škole?

No přeci učitelé a studenti z From our Windows:)  A nepřipravovala se jen technika, ale i samotní studenti. Každý si připravil otázky pro druhé týmy, třeba na základě prezentací jednotlivých studentů z předchozí seznamovací aktivity.

Nejdříve jsme se chtěli setkat přes Skype, který používáme mimo mailu pro komunikaci mezi námi učiteli. A jsme spokojeni s kvalitou. Ovšem turecká síť neumožňovala ve škole Skype, tak jsme využili Google Plus Hangouts. Po pár minutách sladění zvuku jsme se nejen viděli, ale i slyšeli. Nejdříve s Poláky, pak se přidali i Turci. Ti pozdravili a brzy bohužel vypadli. Tedy jim ve škole elektřina a nám bohužel logicky z konverzace zmizeli. Což nás i je velmi mrzelo, studenty i učitele. Ale počítáme s dalším spojením v brzké době.

S polskými studenty jsme se střídali v otázkách a odpovědích. Studenti si na konferenci připravili otázky, jak pro Poláky, tak Turky. Někdo položil otázku konkrétnímu studentovi na základě předchozích Introduction prezentací, jiné otázky se týkali například školy, země, zájmů.

Nějaké zajímavosti a odpovědi studentů zveřejníme po zpracování dotazníku připraveného v Google Forms, který studenti vyplňí jako zpětnou vazbu.

Velký dík patří panu profesoru Luxovi, který mi pomohl s veškerou technickou přípravou konference. Připravil kameru, sháněl nejlepší mikrofon a zkoušel nastavení po dvě odpoledne. Bez něj by se nám to jistě nepovedlo. A v pátek nám pomohl se spojením. Děkuji za jeho trpělivost.

A poděkování jde i za Alešem Čermákem, který zdarma zatančil.

Šárka Opatová

Polský team s paní učitelkou Ewou Kubacka.

Více o projektu From Our Windows: v češtině http://www.gymnaziumdc.cz/projekty-v-etwinning  a v angličtině http://fromourwindows.blogspot.cz/.

 

V pátek 17.dubna proběhla druhá videokonference etwinningového projektu FROM OUR WINDOWS. Tentokrát jsme se spojili jak s Polskem, tak Tureckem. Technické problémy jsme měli kupodivu my, neboť jsme neměli k dispozici školní kameru. Použili jsme pro Skype narychlo tablet a dodatečně notebook, byla to taková technická 'challenge' a opět adrenalin. Přesto Turecko tvrdí, že nás přes tablet perfektně vidělo.

Naši studenti se mohli konečně zeptat tureckých studentů na otázky, které měli připraveny na minulý týden. Ptali se jich samozřejmě i polští studenti, kteří také zazpívali 'Happy birthday' Ecemovi z Turecka. Dali jsme jim vzhledem k našemu připojení více prostoru a poslouchali jsme.  Otázky měli i turečtí studenti na nás a na polské kolegy. Za zhruba 45 minut ani na všechny dotazy nedošlo.

Již se těšíme na výsledky soutěže o logo projektu, do které se zapojili jednotliví studenti dobrovolně. Nyní probíhá hlasování online přes google forms. Za naši zem vytvořili logo Štěpán Bureš a Jakub Phan.

Více o projektu From Our Windows: v češtině http://www.gymnaziumdc.cz/projekty-v-etwinning  a v angličtině http://fromourwindows.blogspot.cz/. 

Šárka Opatová

 

Strana 13 z 91

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru