DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu na GymDC bude posláno nejdříve 19.5.2021.

GYMNÁZIUM DĚČÍN

GYMNÁZIUM DĚČÍN

Ve školním roce 2019/2020 se programu DofE účastnilo celkem 13 žáků a žákyň naší školy. Společnou aktivitou pro pět děvčat se stala pomoc pro zájmový kroužek Krůčky. Ten se věnuje handicapovaným dětem a naše účastnice uspořádaly v jeho prospěch charitativní běh v rámci oslav 120. výročí založení naší školy. Kvůli nepřízni počasí byl charitativní běh změněn v charitativní překážkovou dráhu v prostorách školy. I tak se podařilo vybrat celkem 6200,- Kč, které byly předány vedoucí kroužku Ditě Szymanské.


 https://krucky.webnode.cz/

Program DofE je příležitostí, jak získat nové přátele, silné zážitky a užitečné dovednosti. Od jeho založení se programu zúčastnilo už přes osm milionů mladých lidí z celého světa a k nim se můžeš přidat i ty.

Program DofE je tady od toho, aby ti pomohl zdolat výzvy, které bys chtěl(a) překonat a splnit si sny, které máš. V programu DofE se budeš dlouhodobě a pravidelně věnovat aktivitám ve čtyřech oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice, na zlaté úrovni navíc vyrazíš na akci s pobytem. Vstup do programu je dobrovolný a jeho účastníci mezi sebou nesoutěží.

Přehled oblastí a aktivit, ve kterých lze DofE plnit.

Pro bližší informace se můžeš obrátit na Mgr. Olgu Česnekovou a Mgr. Jaroslava Peřku.

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 3000 mladých lidí.

 

Žáci gymnázia pomáhají Děčínu

V rámci projektu DofE se žáci zapojují do celé řady dobrovolnických činností, které dokumentují prostřednictvím fotografií a krátkých komentářů. Dobrovolnické aktivity si žáci volí pouze na základě vlastních představ a potřeb. Nejčastěji si žáci volí úklid a třídění odpadků ve svém nejbližším okolí.

 

Dnes jsem byla s kamarádkou sbírat odpadky na cyklostezce v úseku Staré Město - Březiny. Překvapilo nás, kolik odpadků jsme nasbíraly už během první čtvrthodiny.(Adéla)

 

Jako další aktivita vede u našich účastníků doučování dětí a to například pod záštitou Charitního sdružení Děčín.

 

Dnes jsme společně prošli domácí úkoly z AJ a dále jsme se věnovali fyzikálním veličinám. Už po prvním doučování je vidět, že to má smysl.(David)

 

Další účastníci zvažují pomoc v děčínském útulku, zoologické zahradě nebo domově seniorů. Doufáme, že podobných aktivit bude jen přibývat a přejeme všem účastníkům hodně zdaru při plnění své ceny.

Má to cenu.

Mgr. Jaroslav Peřka

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-wkQ8deeLHqY/VQWcgincE3I/AAAAAAAAAIA/Z9v7Aw-dGUQ/s1600/rr.jpg

V únoru se skupinka 13 dobrovolníků z KVARTY zapojila do hry konané k 10. výročí aktivity eTwinning 'Hrajeme si s eTwinningem'. Nakonec se naše účast ve hře stala inspirací a odrazovým můstkem k vytvoření skutečného eTwinningového projektu, aby si žáci mohli sami vyzkoušet, co opravdu obnáší a přináší :)  taková online spolupráce s jinou evropskou školou.

Díky fóru pro učitele na portálu etwinning.net se mi podařilo najít zahraniční 'kolegy', kteří by měli stejně staré žáky s podobnou znalostí angličtiny a chtěli co nejdříve začít pracovat na projektu. Po komunikaci přes fórum, mail a Skype jsem se nakonec domluvila s paní učitelkou Ewou Kubackou z Polska a panem učitelem Ibrahimem Colakem z Turecka a projekt jsme zaregistrovali 8.března 2015. Naše národní agentury pro etwinning jej přečetli a schválili.

A z jakých měst jsou vlastně naše partnerské školy?

Polská základní škola a gymnázium  je ve Varšavě, což je hlavní a největší město Polska.  Turecké lyceum (zaměřené na přírodní vědy) je v Milas v historické provincii Mugla, což je severozápad Turecka, blízko např. Ephesus. Milas je velké asi jako Děčín co se týče počtu obyvatel.

Všichni máme žáky, kteří se účastní etwinngového projektu poprvé a doufáme, že si tuto netradiční spolupráci užijí a bude pro ně zajímavou zkušeností, stejně jako pro nás učitele. Je to skvělá příležitost pro uplatnění nabytých znalostí anglického jazyka a zároveň jejich zlepšení. Práce v projektu v sobě zahrnuje i různé mezipředmětové vztahy, např. můžeme čerpat z IT,  zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy a také se v nich n druhou stranu obohatit. Jistě se nám podaří prozkoumat trochu víc sousední Polsko a pro nás malinko exotičtější Turecko a jejich kulturu a zvýšit tak naše povědomí o kulturní různorodosti. Také poznáme život a názory teenagerů v jiné evropské zemi a budeme moci rovněž porovnat naše školy.

Náš česko-polsko-turecký projekt jsme nazvali FROM OUR WINDOWS.

Citace z úvodu našeho projektu: 'All students have a window through which they look at the world and people. But what about others who don’t share the same window. To be able to see through other windows, they have to discover others’ way of life. Then they will have a bigger vision. Our project is based on getting to know the differences and similarities between each other’s lifestyle, culture, school, nationality and school environment.'

Naši zapojení žáci, kteří si jistě zaslouží pochvalu za práci navíc, jsou: Štěpán Bureš, Aleš Čermák, Martin Doležal, Anna Freibergová, Pavel Kostinec, Šárka Lam, Kristýna Pešková, Jakub Phan, Eliška Slavíková, Oliver Stančev, Zuzana Špryslová, Magdaléna Trajerová a Martin Voděrka.

Naše partnerské školy:

polská základní škola a gymnázium: Zespól Szkól nr123, Szkola Podstawova nt169, Gimnazium nr 116 Warszawie

jejich web: https://zs123warszawa.edupage.org/

turecké lyceum (internátní typ): Sebahattin Akyüz Fen Lisesi, Milas

jejich web: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/48/08/972500/

 

Zde je odkaz na Twinspace našeho projektu: http://desktop.etwinning.net/projects/project/113591 .

Poněvadž Twinspace je mimo sdílení vytvořených materiálů určeno i pro zadávání aktivit a komunikaci účastníků projektu ve fóru a v chatu, tak je pro veřejnost mimo fóra zatím uzavřeno. Ovšem některé již hotové práce jsou zveřejněny na webových stránkách projektu, které laskavě vytvořil turecký učitel. Zde je odkaz na tyto webové stránky: http://fromourwindows.blogspot.com.tr/ .

Šárka Opatová

eTwinningový projekt FROM OUR WINDOWS - AKTIVITA 2

PHOTOS FROM OUR WINDOWS aneb FOTKY Z NAŠICH OKEN

Žáci měli za úkol pracovat ve skupinách a pořídit fotografie pohledu z naší školy ze všech světových stran. Dále je měli opatřit jednoduchými popisky a přidat popis.

Vytvořené dokumenty jsme nasdíleli v prostředí Twinspace a pak už byla příležitost prohlédnout si okolí partnerských škol a povnat jej s okolím našeho gymnázia. Také jsme si mohli přečíst reakce učitelů a některých žáků ve fóru.

Polská škola má velmi mnoho sportovišť, více než naše a turecké škola. Turecká škola má v objektu i internátní ubytování pro své studenty a za okny olivový háj, což je krása na pohled.  smiley Budovy v našem okolí přišli Turkům velmi staré (v dobrém slova smyslu) a vysoké, také byli překvapeni množstvím aut na ulici. Okolí je prý čisté. (Ale je pravda, že neviděli chodník směrem od jídelny po obědě.)

Na webových stránkách projektu si můžete prohlédnout naše partnerské školy, respektive pohled z jejich oken: http://fromourwindows.blogspot.com.tr/2015/03/activity-two-from-our-windows-results.html

  Foto: Kristýna Pešková

 

Šárka Opatová

Strana 12 z 91

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru