• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Fyzikální přednáška – technologická gramotnost

Ve čtvrtek 23. února 2023 se studenti tříd C2B a C2C zúčastnili fyzikální přednášky, která se týkala technologické gramotnosti. Přednáška probíhala čtvrtou, pátou a šestou vyučovací hodinu v aule ve třetím patře. Pro studenty bylo připraveno celkem 6 témat. Mluvilo se o emisi skleníkových plynů, elektromobilitě, umělé inteligenci, IoT, 5G a kyberbezpečnosti. Po celou dobu byla promítána interaktivní prezentace s obrázky, která tvořila oporu výkladu. Studenti si rozšířili obzory například v těchto tématech:

Vývoj světové teplotní anomálie, problematika globálního oteplování, Green Deal, uhlíková neutralita, porovnání elektromobilů s automobily se spalovacím motorem, bližší seznámení s elektromobilitou – její výhody a nevýhody, umělá inteligence, algoritmy, Carebot, IoT – chytrá domácnost a zjednodušení lidských povinností v budoucnu, 5. generace, kyberbezpečnost – ochrana před digitálními napadeními a další.

Za aktivitu studenti získávali sladkou odměnu a nechyběl ani závěrečný Kahoot. Otázky v Kahootu shrnovaly zmiňované informace. Tři studenti, kteří dosáhli nejlepšího skóre, byli oceněni. Vítězové si mohli vybrat něco z merche, který přednášející přinesl.

Přednáška byla zajímavá a obohacující. Žákům se dostalo nových informací.

IMG 2518

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru