• Projektový den
    Projektový den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelské volno Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno ve dnech 16.5. - 18.5. z důvody ústních maturitních zkoušek.  

Happening Otočíme Komenského

Happening, který započal debatu o možné budoucí podobě Komenského náměstí v Děčíně, uspořádali studenti a studentky Gymnázia Děčín. Akce, která se koná pod záštitou projektu Světová škola, proběhla 10. 5. 2022 a zúčastnilo se jí bezmála 200 lidí.

„Od ledna do konce dubna jsme se společně s našimi studenty setkávali s místní komunitou, zástupci Evropské obchodní akademie a ZŠ Komenského, ale i s odbornou veřejností. Výsledkem těchto debat a na popud pana městského architekta byla myšlenka uspořádání veřejného happeningu, který započne debatu o tom, jak by se mohlo v budoucnu náměstí proměnit“, hodnotí projekt koordinátor z děčínského gymnázia Mgr. Bc. Martin Nosek.

Na happeningu se střídaly příspěvky studentů i přednášky odborníků, například architekta Matěje Čunáta nebo zahradní architekty Ing. Veroniky Hořákové. Většina se shodla na tom, že Komenského náměstí je třeba upravit do podoby, která by z něho udělala moderní prostor, vyhovující potřebám široké veřejnosti i vzdělávacích institucí.

Součástí akce bylo také 8 výstavních panelů, které přibližovaly práci studentů na projektu. Nejvýznamnějším byl asi ten s výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo takřka 250 respondentů. Z výsledků například vyplynulo, že 70% respondentů považuje prostor za nevyhovující. Dotazník lze stále vyplnit na adrese https://forms.gle/YRpBxNW2YfoyZzZy9.

Studenti budou projektové aktivity dále rozvíjet: „Aktuálně připravujeme sbírku europalet, ze kterých ve spolupráci s dětmi ze ZŠ Komenského vytvoříme různé formy sezení a lavic, které umístíme na travnaté plochy náměstí. Počítáme i s tím, že plochy budeme i pravidelně sekat, když to město moc často nedělá“, uvedli studenti zapojení do projektu. Ti budou příští rok modelovat ve 3D celý prostor a za tímto účelem budou docházet na pracoviště ČVUT Děčín, fakultu dopravní.

Výsledky happeningu představí děčínští studenti na Summitu Světových škol v pražském DOXu 15. 6. 2022.

Otocime Kom

denik

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru