• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozhodnutí KHS ÚK

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 10. 10. 2021 došlo u účastníka řízení v místě školského zařízení (dále jen „škola/školské zařízení“) k potvrzenému výskytu infekčního onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 (dále jen „COVID-19“) u studenta, je nutno konstatovat, že v tomto místě vzniklo vysoké riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy, tedy riziko ohrožení veřejného zdraví, které je důvodem pro uzavření předmětné třídy a nařídit karanténní opatření u pedagogů a kolektivu studentů, kteří byli v přímém, blízkém a dlouhodobém kontaktu s pozitivně testovaným.

 

Více informací o rozhodnutí naleznete v příloze článku.

Stáhnout přílohy:

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru