• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

Jarní přírodovědecká Výzva Ústeckého kraje iNaturalist 2021

Cílem jarní přírodovědecké Výzvy Ústeckého kraje iNaturalist (VÚKIN) 2021 je zapojit širokou veřejnost a školy do mapování organismů na krajském území a získat tak přehled o diverzitě, bohatosti a jedinečnosti severočeské přírody a zároveň inspirovat k pohybu a zájmu o naši přírodu. Prostřednictvím aplikace iNaturalist zaznamenávejte fotografie živočichů, rostlin, hub či mikroorganismů, zvuky ptáků, stopy lesní zvěře a sdílejte je společně s námi. Pojďme společně současný stav využít k poznávání a trávení času v přírodě.

Pravidla jsou pouze dvě. Pozorování musí být provedeno na území Ústeckého kraje v období od 1. dubna do 31. května 2021.

Bližší informace na https://sites.google.com/view/vukin-2021/ a https://fb.me/e/RxJe5Kma.

 

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru