DŮLEŽITÉ INFORMACE

Online setkání s vedením Gymnázia Děčín pro zájemce o studium Doporučený

Dne 9. 2. 2021 od 16:00 bude vedení Gymnázia v Děčíně připraveno odpovídat na vaše dotazy ohledně studia na vyšším i nižším gymnáziu. Kliknutím na odkaz se připojíte ke schůzce. (stačí pouze webový prohlížeč Edge)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NjNGQyZDctNjA4NS00NWZhLTlkZTctMzFmMjJjMTQ1MDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b10b366f-6a2e-4164-9746-5799fe852e5e%22%2c%22Oid%22%3a%22be32df6f-41a5-4d57-8877-4f5a39282a22%22%7d

 

S pozdravem

Mgr. Lenka Holubcová

ředitelka školy

Média

Jaroslav Peřka

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru