DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu na GymDC bude posláno nejdříve 19.5.2021.

Virtuální cestování v 2. pololetí 2020/2021

V prosinci byl mezi studenty naší školy rozeslán dotazník Virtuální cestování v 2. pololetí. Studenti mohli vybírat z destinací, do kterých by se chtěli podívat prostřednictvím zeměpisných přednášek. Každý mohl zaškrtnout dvě destinace, celkem se sešlo 186 odpovědí. Výsledky jsou jednoznačné a jsou vyobrazeny na přiloženém grafu. V březnu se podíváme do Norska a Švédska, na konci školního roku (snad již tváří v tvář) do USA a Kanady.
Za PK zeměpis, Martin Nosek

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru