DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu na GymDC bude posláno nejdříve 19.5.2021.

Dějepisná olympiáda

Dne 25. 11. 2020 proběhlo distanční formou školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku bylo "Labyrintem barokního světa (1556 -1781)". Do okresního kola postoupila v kategorii I Adéla Hořáková (V4.A), v kategorii II postoupily Ema Štechová (V5.A) a Klára Slavíková (V5.A). Všem zúčastněným studentkám děkujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Nina Klinovská

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru