DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Gymnázium Děčín pořádá přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ. Přihlášku naleznete zde. Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách od prvního lednového týdne do konce března 2022 online.

Labyrint poezie

Labyrint poezie

Tým seminaristů KMV 15. 11. 2017 přichystal pro spolužáky netradiční studijní den. Gymnázium Děčín se totiž jako každý rok zúčastnilo akce zvané Den poezie, tentokráte na téma Labyrint světa.

Pro studenty bylo připraveno překvapení již před vstupem do budovy. Na náměstí okolo busty Jana Ámose Komenského čekal na zájemce labyrint vytvořený ze symbolické Ariadniny nitě. Na cestě vytyčeným bludištěm mohli gymnazisté i studenti okolních škol potkat Mámení, které se snažilo svým pozitivním vyprávěním každému zlepšit ráno, a Všezvěda Všudybuda, který naopak všechny vracel „zpátky na zem“. Od těchto průvodců nezískali pouze nové poznatky o studiu na gymnáziu, ale také brýle mámení a uzdu všetečnosti. Na konci labyrintu čekal bájný Minotaurus a především razítko, které stvrzovalo, že dotyčný labyrintem skutečně prošel. Poté už studenti mohli bez jakýchkoliv překážek projít pod branou života do vestibulu školy.

Během prvních tří přestávek byl pro studenty připraven doprovodný program ve formě her, tedy doplňování chybějících slov do básní, přiřazování jazyků k písmu a naopak, skládání veršů tak, aby báseň dávala smysl, a v neposlední řadě také práce s politickými texty.

Po čtvrté hodině si mohli zájemci přijít poslechnout nejlepší soutěžní básničky z per studentů gymnázia. Samotné vyhlášení vítězů poté proběhlo po šesté vyučovací hodině. Mezi mladšími studenty vyhrála Emma Paldusová, následovala básnička Patricie Kuglerové a Báry Mazurkové. Mezi zkušenějšími básníky vyhrála Bára Hůlková, druhé místo obsadil Martin Kivader a třetí Lada Pavlovičová. Porota udělila zvláštní ceny i Emě Oujezké a Kateřině Míškové, stejně tak i Elišce Makovcové

Celá akce byla zakončena přednáškou režisérky Lídy Engelové. Ta studentům vyprávěla nejen o pražském divadle Viola, ale především o mluveném projevu. Snažila se kupříkladu vysvětlit, že hlas je to první, co nás nejen na hercích upoutá, a také to, že o nás prozrazuje více, než jsme ochotni si přiznat. Na konci přednášky se také dostalo prostoru pro dotazy. Této možnosti studenti využili kupříkladu pro zjištění nejoblíbenějších básníků paní režisérky.

Celodenní akci předcházela návštěva celovečerního filmu Osm hlav šílenství. Snímek o bolševiky pronásledované ruské básnířce Anně Barkovové zhlédlo 22 studentů, kteří byli ochotni film rozebírat i dlouho po představení. Součástí našeho Labyrintu se staly i básničky v angličtině zveřejněné na chodbě školy a práce s blankversem v hodině.

Na průběh celé akce dohlížel duchovní otec námětu, sám Jan Ámos Komenský. Věříme, že se v té kamenné podobě před budovou školy usmíval...

Fotografie z akce naleznete zde.

Radka Bérová, C3.B

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru