DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Schůzka s ředitelkou školy pro budoucí první ročníky: 20.6. v aule od 16:30 hod. čtyřleté studium. 21.6. v aule od 16:30 hod. osmileté studium.

FROM OUR WINDOWS - první video konference

V pátek 10. dubna proběhla první video konference s polskou školou v rámci eTwinningového projektu From Our Windows v anglickém jazyce. Trvala zhruba hodinu.

Videookonference se měla plánovaně účastnit i druhá partnerská škola z Turecka. Ale bohužel nám turecká škola z video rozhovoru vypadla. indecision  Měli probém s elektřinou. V nejbližší době tudíž plánujeme nový hovor.

Přípravy byly dlouhé, nastavování techniky zabralo pár hodin v předchozích dvou dnech, nemluvě nějaký čas na domluvení shodného času pro všechny tři týmy. V Turecku jsou o hodinu napřed, tak vlastně náš čas 13:30 je pro ně už 14:30. Kdo chce být v tuto hodinu v pátek ve škole?

No přeci učitelé a studenti z From our Windows:)  A nepřipravovala se jen technika, ale i samotní studenti. Každý si připravil otázky pro druhé týmy, třeba na základě prezentací jednotlivých studentů z předchozí seznamovací aktivity.

Nejdříve jsme se chtěli setkat přes Skype, který používáme mimo mailu pro komunikaci mezi námi učiteli. A jsme spokojeni s kvalitou. Ovšem turecká síť neumožňovala ve škole Skype, tak jsme využili Google Plus Hangouts. Po pár minutách sladění zvuku jsme se nejen viděli, ale i slyšeli. Nejdříve s Poláky, pak se přidali i Turci. Ti pozdravili a brzy bohužel vypadli. Tedy jim ve škole elektřina a nám bohužel logicky z konverzace zmizeli. Což nás i je velmi mrzelo, studenty i učitele. Ale počítáme s dalším spojením v brzké době.

S polskými studenty jsme se střídali v otázkách a odpovědích. Studenti si na konferenci připravili otázky, jak pro Poláky, tak Turky. Někdo položil otázku konkrétnímu studentovi na základě předchozích Introduction prezentací, jiné otázky se týkali například školy, země, zájmů.

Nějaké zajímavosti a odpovědi studentů zveřejníme po zpracování dotazníku připraveného v Google Forms, který studenti vyplňí jako zpětnou vazbu.

Velký dík patří panu profesoru Luxovi, který mi pomohl s veškerou technickou přípravou konference. Připravil kameru, sháněl nejlepší mikrofon a zkoušel nastavení po dvě odpoledne. Bez něj by se nám to jistě nepovedlo. A v pátek nám pomohl se spojením. Děkuji za jeho trpělivost.

A poděkování jde i za Alešem Čermákem, který zdarma zatančil.

Šárka Opatová

Polský team s paní učitelkou Ewou Kubacka.

Více o projektu From Our Windows: v češtině http://www.gymnaziumdc.cz/projekty-v-etwinning  a v angličtině http://fromourwindows.blogspot.cz/.

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru