• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

Erasmus + IPZVAJARES - 2016-2017

článek z roku 2016 - viz info o projektu na starém webu školy.

 

Erasmus + KA 1 - Vzdělávací mobilita pracovníků škol

Název našeho projektu: Inovace pro zkvalitnění výuky anglického jazyka a rozvoj evropské spolupráce

Projekt si klade za cíl umožnit učitelům anglického jazyka další profesní rozvoj a zkvalitnit podmínky pro evropskou spolupráci. Tím dosáhneme vylepšení výuky angličtiny na naší škole a lépe připravíme naše absolventy na studium a kariéru v evropském kontextu.  Měly by se zlepšit jazykové, metodické a sociokulturní kompetence učitelů anglického jazyka a pracovníka klíčového pro evropskou spolupráci, zároveň bude možnost osobně navázat profesní kontakty s pedagogy z jiných evropských škol.

Škola plánuje vyslat jednu vyučující anglického jazyka na kurz kombinovaný – zaměřený na jazyk a metodologii a tři vyučující pak absolvují metodické kurzy pro učitele anglického jazyka ve Velké Británii za měřené na specifické oblasti metodiky: ICT, literatura a dramatické techniky ve výuce anglického jazyka. Zástupkyně ředitele absolvuje v rámci projektu jazykový kurz angličtiny určený učitelům či členům managementu škol.

Nově nabyté metody využijí naši učitelé v hodinách, seminářích nebo při projektové práci.

Registrační číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023402

začátek projektu: 1. července 2016

konec projektu: 30. září 2017

instagramové nástěnky projektu:

* celého projektu: https://www.instagram.com/ipzvajares_erasmusplus/?hl=en

* kurzu ICT in Education- Cambridge: https://www.instagram.com/ict_ipzvajares/?hl=en

* kurzu Drama in ESL - Canterbury: https://www.instagram.com/drama_ipzvajares/?hl=en

* kurzu Literature and Drama in Language Teaching - Norwich: https://www.instagram.com/literature_ipzvajares/?hl=en

* kurzu Secondary Teachers of English - Cardiff: https://www.instagram.com/cardiff_ipzvajares/?hl=en

Link na powerpointovou prezentaci z kurzu

*English for European Educators - Exeter: https://drive.google.com/file/d/0Bz3UwbqjyHJYUjFSR2ZlNW56NGM/view?usp=sharing

 

VÍCE o akcích a průběhu v sekci anglického jazyka zde:https://gymnaziumdc.cz/stranky-predmetu/anglicky-jazyk/erasmus-ka1

 

Toto sdělení vyjadřuje pouze názor autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje.

Š. Opatová

O prázdninách 2016 vyšel v Děčínském zpravodaji článek o našem projektu "IPZVAJARES". Děkujeme. Článek je na fotografii.

 

Naposledy změněno sobota, 21 září 2019 07:03

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru