• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

ONLINE MEETING UČITELŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH SE S PROJEKTEM 'BE IN'

V úterý ve 14.15 proběhlo po delší době setkání učitelů zapojených do projektu BE IN.

Na programu proběhlo:

- zrekapitulování současného stavu

- oznámení o prodloužení projektu o rok

- info o jazykové přípravě učitelů vyjíždějících na mobility

- info o plánovaných, a odložených, mobilitách

- info o proběhlých mobilitách

- info o zdrojích týkajících se projektu

- info o očkovací strategii

 

Děkuji vedoucí projektu Lence Holubcové a všem kolegům za účast na schůzce či případné puštění ze záznamu.

Š.O.