DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
     Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, stanovuje ředitelka, že v přijímacím řízení pro šk. rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná.

Šárka Opatová

Šárka Opatová

Dodatkem č. 2 ke Grantové dohodě č. 2019-1-CZ01-KA101-060903 byl projekt BE IN prodloužen o 12 měsíců.

Prodloužení nám v únoru schválil Dům zahraniční spolupráce, který mám Erasmus Plus projekty na starosti.

 

Projekt nově tedy potrvá po dobu 36měsíců od 01.06.2019 do 31.05.2022.

 

Zatím se uskutečnila vlastní samostatná příprava angličtinářů a jejich vzájemná školení na specifické vzdělávací oblasti, jež naši školu v projektu BE IN na rozvoj školy zajímají. Školení se účastnila za vedení školy a projektu Lenky Holubcová.  Naši angličtináři mají vyjet na týdenní strukturované kurzy o školství evropských zemí s návštěvami škol. Začali jsem Finskem, kde byla Šárka Opatová, Pak následoval kurz ve Španělsku Gabriely Řehákové a do irských škol putoval Jan Lajbl (únor 2020). Tím bohužel byly mobility kvůli covidu přerešeny a Island, Švédsko. Norsko, Itálie/Portugalsko jsou odloženy. Situaci nadále sledujeme a řešíme s poskytovatelem kurzů English Matters.

Druhou skupinou v projektu jsou vedení školy a také skupina učitelů neangličtinářů, kteří se učili anglicky týdně pod vedením Catey Borden a posléze i Mileny Kmochové, paní ředitelka se učila s Jitkou Němcovou.  Jejich výjezdy na 14-denní kurzy do Velké Británie a jeden na Maltu se zatím bohužel nemohli uskutečnit a učitelé tedy alespoň samostatně pokračují v jazykové přípravě.

Doufáme, že se díky očkování situace zlepší a učitelé budou moci vzdělávací mobility uskutečnit.

 

Š.O.

 

V uterý navečer 9. března proběhne setkání studentů a učitelů z projektu OFF THE MAIN HIGHLIGHTS přes Teams. Tuto online videokonferenci pořádá litevské gymnázium z Kaunasu a účastnit se budou i partneři z Holandska z Hengela a Portugalska - u Porta.

Konference byla od prosince několikrát odložena kvůli covidu, naposledy byla hospitalizována koordinátorka Rita z Litvy. Jsme štastni, že naše milá kolegyně je opět zdráva, a že se mohla se vrátit do práce.

Na programu konference jsou kvízy, hry, povídání, info o Litvě.

A další info k projektovým aktivitám, které proběhnou online.

Za naši školu se účastní 11 studentů z kroužku Erasmus Plus a tři učitelé z projektu.

* Projekt je zatím prodloužen do února 2022.

ŠO

Ve čtvrtek 4.března se konala pracovní konference učitelů z projektu OTMH - tedy učitelů naší školy - Mileny Kmochové, Šárky Opatové a Jaroslava Peřky, dále pak kolegů z Portugalska Leonor Marqués, Fernanda Pinha, z Litvy Rity Miliūnienė , Sandry Šimoniūtienė, a z Holandska Karin de Vries. Učitelé spolu komunikují pracovně i přátelsky přes Whatsapp skupinu, nebo email,  nyní se mohli konečně opět sejít online přes ZOOM, neboť bohužel kvůli covidu jejich rodiny nebo oni sami byli postihnuti a nebyla vhodná situace.

Během konference, která trvala celých 120 minut se probrala současná situace v ČR, Holandsku, Litvě, a Portugalsku - situace s covidem v zemi, různá opatření, dále výuka a její formy. V Holandsku se tento týden vrátili po polovinách studenti do školy a v Litvě se mohou scházet skupiny dětí po 5 s učitelem venku.

Dalším tématem bylo informování o a hodnocení současné aktivity jednotlivých týmů, také řešení mobilit, které bychom rádi uskutečnili, nechceme jít cestou virtuálních mobilit, které budou krajní řešení. Procházely se smluvní dodatky od Evropské Unie. Poté se plánovaly se možnosti spojení studentů, když se nemohli setkat během neuskutečněných mobilit. Procházeli se opět cíle projektu a navrhly se konkrétní další online aktivity.

V úterý proběhne online setkání i studentů a učitelů, které tentokrát organizuje Litva.

Děkuji kolegům za účast i během prázdnin.

ŠO