• Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Třídní schůzky proběhnou ONLINE v úterý 23.11.2021 od 16:30.                         Den otevřených dveří proběhne v úterý 7.12.2021 od 16:00.

Pracujeme s talentovanými žáky

Žáci, kteří se zajímají o biologii, si ve středu 27.11. 2019 vyslechli odborné přednášky profesorů z PřF UK Bakterie a imunitní systém, Bílé krvinky  Sebeobrana rostlin.  Akce se uskutečnila na gymnáziu v Teplicích a ukázala se velmi přínosnou hlavně pro účastníky BO.

 

Ekologie na našem gymnáziu

Ekologická témata jsou běžnou součástí hodin biologie, chemie, zeměpisu, občanské výchovy a dalších předmětů, ve kterých se snažíme, aby byli naši studenti  schopni reagovat na aktuální podněty a události v environmentální oblasti.

Během roku se žáci zapojili do řady aktivit. Výborně reprezentovali v krajských kolech Ekologické olympiády, třídili odpad ve škole  (papír, PET, baterie) a sebrali 6 tun papíru. Navštívili vzdělávací projekce, přednášky a filmy  (např. Jak se neutopit v odpadech, Bez obalu, Plastic ocean, Automobilová doprava a hybridní auta, Kůrovec v NP České Švýcarsko…). Změřili síly se svými soupeři v mezinárodním projektu hybridního autíčka. V rámci předmětu ekologie očima výtvarníka předvedli svoji kreativitu na celostátní výstavě scénografické tvorby PQ Quadrienale v Praze. Dále jsme vyslali naše zástupce do soutěží pořádaných UJEP a NP České Švýcarsko. Žáci mohli také po celý rok čerpat aktuální ekologické informace z nástěnek (projekt studentů BS 3. ročníku Ekologie různýma očima, ekologie v domácnosti, ekologická stopa, odpad a jeho rozklad….)

Jsme rádi, že se naši studenti zajímají o ekologickou problematiku nad rámec studijních plánů a uvědomují si, že se dotýká jejich běžného života.

Příroda očima studentů

V letošním školním roce probíhá již jubilejní 15. ročník naší celoroční biologické soutěže. Každý měsíc studenti biologického semináře 3. ročníku připravují pro studenty NG soutěžní kolo prověřující znalosti z různorodých oblastí biologického světa. Letos se zapojilo 18 nadšených mladých biologů, kteří střádají body za jednotlivá kola. Nejúspěšnější řešitelé jsou odměněni v závěru školního roku.

RNDr. Dana Šonková, Mgr. Jana Horáková

Ekologie netradičně

 Dvou akcí, jež tvoří součást programu environmentální výchovy na škole, se zúčastnili studenti volitelné biologie ze čtvrtých ročníků. 14. listopadu společně se svou vyučující navštívili v Městské knihovně přednášku organizace Bez obalu o cestě k Zero Waste. Dozvěděli se, jak žít bez obalů, a zamezit tak vzniku plastových obalů. Pohodovou a nenásilnou formou byli vedeni k úvaze, jakým způsobem může přispívat každý z nás k minimalizaci ekologické zátěže planety. Podobné téma zpracovávali studenti KMV v seminární práci v loňském roce a je jen dobře, že žáci sledují jedno téma z více úhlů pohledu a učí se psát jednoduchou odbornou práci s formálními náležitostmi.

V ústecké Severočeské vědecké knihovně dále rozvíjeli tuto problematiku 21. listopadu, kde společně hledali odpověď na otázku, jak se neutopit v odpadech. Besedu připravili odborníci z firmy Ekokom společně s místním Eurocentrem. Řešili, jak probíhá a k čemu přispívá správná recyklace nebo jak se může podílet na pozitivní změně každý z nás svým každodenním jednáním. Dozvěděli se, jak a co správně recyklovat, jak fungují dotřiďovací linky. Zjistili, že první kontejnery na sklo se objevily v ulicích již roku 1980. Přednáška byla velmi zajímavá a za správné odpovědi na otázky o recyklaci studenti mohli získat zajímavé ceny.

RNDr. Dana Šonková, Jana Dolečková

Skupina studentů volitelné biologie ze čtvrtého ročníku navštívila radiodiagnostické oddělení Nemocnice Děčín. Během příjemného setkání s MUDr. Klárou Sýkorovou, absolventkou naší školy, se studenti seznámili s jednotlivými typy přístrojů, dozvěděli se, jak zobrazuje rentgen a v čem spočívá přínos CT. Mohli zhlédnout modelové vyšetření ultrazvukem a seznámili se s příklady diagnóz, které se indikují na radiodiagnostickém oddělení.

RNDr. Dana Šonková

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru