• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

Žáci C3B se v rámci hodin fyziky zúčastnili přednášky pedagogů FJFI ČVUT v Praze. Ing. Michalidesová Anna, Ph.D. a Ing. Kamil Augsten, Ph.D. se snažili mladým posluchačům představit dnešní mikrosvět, částice a ionizující záření. Ukázali jim světově známé prestižní laboratoře, kde pracují studenti ČVUT, jen o trochu starší než jsou oni sami. Představili jim aktuálními experimenty v CERNu a ve Fermilabu (např. ATLAS, NOVA, COMPASS), na kterých se podílejí vědci z ČR. Dalšími tématy byly detektory částic, detekční principy, zpracování dat, účinky ionizujícího záření na buňku, tkáně a celý živý organismus, radiační poškození buněk. Žáci byli překvapeni, jaké nové obory chemie a fyziky hýbou dnešním světem. Je možné, že někteří z nich tak našli směr pro další studium po absolvování gymnázia.

Exkurze do Laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech

Ve středu 13. listopadu 2019 se žáci třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili exkurze do nejmodernějšího výzkumného Fyzikálního ústavu AV ČR na světě, v.v.i.Laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech, kde se jim v rámci Týdne vědy věnovali pracovníci akademie věd. Nejprve je čekala přednáška o  nových laserových technologiích. Seznámili se s technologiemi jako je laser micromachining na úpravu fyzikálních vlastností materiálů, laser shock processing, 3D tisk z kovů, využití kontinuálních a pulzních laserů v medicíně, armádě, strojírenském průmyslu.  Poté žáky čekaly moderní špičkové laboratoře s přísným bezpečnostním režimem.

 

Týden vědy a techniky na FJFI ČVUT v Praze

"Týden vědy na jaderce" je akce organizovaná FJFI ČVUT. Dává účastníkům příležitost dozvědět se nové informace z oborů fyzika, chemie, matematika a informatika. Současně si účastníci vyzkouší týden života na vysoké škole, což jim v budoucnu může usnadnit výběr dalšího vzdělání. Já jsem se například zabývala problematikou strojového učení, kterou jsme potom aplikovali na data týkající se analýzy vlastností polovodičů. Bylo to moc zajímavé, protože jsem zjistila, jak se pracuje s "Velkými Daty" a k čemu se dají využít.

Také jsme dostali možnost zúčastnit se různých exkurzí na místech pro běžné smrtelníky nedostupných. Já jsem navštívila univerzitní sklep, kde se skrýval nejstarší a současně nejmenší funkční tokamak na světě - GOLEM. Jedná se vlastně o magnetickou nádobu pro uchování plazmatu. 
Jsem velmi ráda, že nám škola umožnila se akce zúčastnit.

Děkuji paní učitelce Švecové za organizaci a podporu.

Bohdana Prchlíková

  

Fyzikální exkurze

Dne 17. května 2019 třída V3A a někteří studenti V4A navštívili  v rámci  exkurze Jáchymovskou štolu č. 1 – o délce 260m, která se nachází poblíž dolu Svornost, kde od r. 1952 těžili političtí vězni  stříbrnou rudu  a později i uran. Důkazem tohoto období jsou ve štole  masivní mříže, nainstalované proti možnému útěku politických vězňů. Součástí exkurze byla i návštěva muzea hodin a  porcelánu v Klášterci nad Ohří.  Dobovou atmosféru doplňují  Mauthausenské schody (asi 68 schodů), po kterých vězni chodili a strážní věže tábora, zvaného Jáchymovské peklo

První ročníky vyrazily za fyzikou do Prahy

Dne 7. května 2019 se v rámci výuky fyziky v 1. ročnících uskutečnila exkurze do Národního technického muzea v Praze a do Planetária hl. města Prahy. Žáci si nejprve prošli v muzeu stálé expozice z oblasti dopravy, architektury, knihtisku... Poté zavítali do dočasné expozice nazvané Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět. Tato expozice navazuje na výročí 100 let vzniku ČSR a představuje unikáty techniky a průmyslu v malé zemi v srdci Evropy.  Žáci si prohlédli unikátní polarograf profesora Heyrovského z roku 1924, motocykl Jawa-ČZ 250. Někdy museli odhadnout funkci přístroje či cenu v rámci vědomostní soutěže. Po dlouhém chození v muzeu si žáci odpočinuli v pohodlných křeslech planetária a nechali se unést průvodcem do hlubokého vesmíru za záhadou temné hmoty.

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru