• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • -
    Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

V pátek 8. listopadu 2019 připravil spolek Evropská unie Mladých diplomatů ve spolupráci se školou vzdělávací projekt pro studenty 2. ročníků s názvem „Evropský Miniparlament Mladých diplomatů 2019“.

Studenti měli možnost seznámit se se základními informacemi o Evropské unii, s institucemi EU a legislativním procesem. Součástí programu byla i diskuze s odborníkem, bývalým eurokomisařem a europoslancem JUDr. Pavlem Teličkou.

V závěrečné části proběhlo studenty simulované zasedání Evropského parlamentu, v rámci kterého měli možnost vyzkoušet si sami práci europoslanců při řešení jimi předem vybraného bodu agendy. Nejlepší a nejaktivnější „europoslanci“ z 2. ročníků získali i věcné odměny.

A ještě hodnocení projektu ze strany studentů:

 „Byla to dobrá zkušenost, nejvíce mě bavila simulace Evropského parlamentu. I když jsme nebyli profesionální, tak jsme se zapojovali skoro všichni, což byl účel a ten byl splněn. Co mě moc nebavilo, tak to byly informace o EU, bylo to moc zdlouhavé.“

„Simulaci Parlamentu EU jsem si užil, vadilo mi opakování informací o institucích a historii EU.“

 

Začátkem října se uskutečnila přednáška na téma Základy finanční gramotnosti pro žáky letošní kvarty. Přednášky se ujal pan David Hronek, regionální ředitel společnosti mBank.

Přednáška byla zaměřena na osvětu a edukaci mladých lidí v oblasti financí. Žáci měli možnost řešit i praktické úkoly, za jejichž řešení dostali malé odměny.

Pražský studentský summit

Spolu s dalšími studenty jsme se i letos zapojili do projektu Pražský studentský summit, kde jsme simulovali jednání mezinárodních organizací. Během přípravných setkání, jež probíhala na podzim a v zimě, jsme se zúčastnili různých seminářů a přednášek týkajících se problematiky bezpečnosti, žurnalistiky, moderních technologií a mnoha jiných témat. Na začátku března nás čekalo samotné simulované jednání různých orgánů OSN, kde jsme zastupovali zájmy Francouzské republiky a Japonského císařství v Radě bezpečnosti, Environmentálním shromáždění, či Úřadu pro drogy a kriminalitu. V posledním zmiňovaném úřadu dokonce člen naší delegace získal ocenění za nejlepšího delegáta tohoto orgánu.

Za účastníky summitu Michael Douša, student V6. A

Ve dnech 13. a 14. března se konala pro studenty SVS přednáška a beseda s JUDr. B. Kotasem na téma odhalování trestných činů  - činnost policie v etapě tzv. přípravného řízení. JUDr. Kotas popsal podrobně jednotlivé úkony vyšetřovatelů a konkrétní prostředky, prostřednictvím kterých lze získat důkazný materiál.

V 2. části přednášky popsal přednášející studentům konkrétní případy, na jejichž vyšetřování se sám podílel. K těmto trestným činům došlo na území našeho kraje. Byla to např. loupež obrazů malíře E. Filly v Peruci nebo vražda severočeského podnikatele z r. 2013.

Doufám, že studenty přednáška zaujala a doplnila jim znalosti k procesnímu trestnímu právu.

Ve dnech 27. a 28. února 2019 se uskutečnila přednáška o možnostech studia, stáže, dobrovolnické činnosti a práce v zemích EU pro studentky a studenty SVS-semináře. Studium v zahraničí nebo stáž v zahraničí jsou skvělou cestou k získání mezinárodních zkušeností, jazykových znalostí a dovedností.

Přednášku a následnou besedu připravila Mgr. Markéta Rohanová, která je regionální koordinátorkou informačních aktivit o EU v Eurocentru -  Ústí nad Labem. Ve své přednášce přiblížila studentům program Erasmus+, který je programem EU pro oblast formálního a neformálního vzdělávání, seznámila je s podmínkami studia a stáže v zahraničí a sdělila studentům důležité odkazy na webové stránky, kde najdou veškeré informace o studiu, stáži a pracovních místech v zemích EU. Pomoc a rady mohou studenti získat i v Eurocentru v Ústí, v Domě zahraniční spolupráce a v EURES-u.

Strana 1 z 2

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru