• Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Třídní schůzky proběhnou ONLINE v úterý 23.11.2021 od 16:30.                         Den otevřených dveří proběhne v úterý 7.12.2021 od 16:00.

Adaptační kurz C1.A

Ve dnech 1. - 3. 9. 2021 se studenti a studentky 1. ročníků pod vedením tř. učitelů Martin Noska, Šárky Opatové a Mileny Kmochové zúčastnili Adaptačního seznamovacího kurzu, který se konal v areálu Pensionu Lhotsko v Českém Středohoří. Program realizovali lektoři Projektu Odyssea z. s. pod vedením Mgr. Ivany Šircové, Ph.D. Cílem kurzu bylo stmelení kolektivů tříd, vytvoření zážitků společného úspěchu, zdokonalení dovednosti spolupracovat se spolužáky a motivace studentů k práci na vztazích ve třídách. 

Program kurzu byl rozčleněn na 3 bloky. Ranní část se věnovala zejména organizačním a seznamovacím aktivitám, odpolední část spolupráci mezi členy nových kolektivů, večerní část byla zaměřena na budování vzájemné důvěry. Všem blokům byli přítomni třídní učitelé, kteří se účastnili vybraných aktivit a zároveň pozorovali spolupráci v nových třídních kolektivech.

Na základě vlastních zkušeností z předchozích škol, průběhu programu a následné diskuze žáci navrhli pravidla vzájemného vycházení a vytvořili Ústavu třídy. Diskuzi věnovali žáci velkou pozornost. Ústava třídy byla předána třídním učitelům. 

Ohlasy studentů během programu i analýza závěrečných dotazníků prokázali, že všechny hlavní cíle soustředění byly uspokojivě naplněny.

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru