DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
     Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, stanovuje ředitelka, že v přijímacím řízení pro šk. rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná.

MaSo podzim 2019

MaSo je týmová matematická soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

V pořadí již 26. MaSo proběhlo v úterý 12. listopadu 2019, zúčastnilo se celkem 235 týmů ze 141 různých škol.

Naše gymnázium se ujalo organizace této soutěže v rámci děčínského okresu. Z celkem 11 přihlášených družstev si nejlépe vedl tým „Mickyho klubík“ sestavený z žáků Gymnázia Děčín – J.Frček, A. Makevich, M. Papoušek a A. Chmelíková. Druhé místo obsadili též žáci naší školy, konkrétně tým „Plavající helikoptéra“ tvořený S. Šípalovou, K. Simurníkovou. A. Šourovou a T. Tomanem. Třetí pozici vybojovali žáci ZŠ Děčín 6. Všichni zúčastnění prokázali nejen schopnost matematicky myslet, ale i skvěle týmově spolupracovat.

Velké poděkování patří i studentům vyššího gymnázia, kteří soutěžní den organizovali – M. Laksarové, T. Gallertové, K. Graňákové, K. Lintimerovi, L. Zámečníkovi, K. Machovi a M. Hechtovi.

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru