• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Maturanti získali mezinárodně uznávané certifikáty z anglického jazyka

Dne 16. 4. 2019 se patnáct studentů z děčínského gymnázia vypravilo do Vědecké knihovny v Ústí nad Labem. V onen den se zde konala zkouška z anglického jazyka, při jejímž úspěšném složení zájemci získají certifikát vydaný univerzitou v Cambridge, který se považuje za celosvětově uznávaný doklad o dosažené znalosti anglického jazyka, navíc je také významným zpestřením životopisu.

O základní formu certifikátu – FCE (First Certificate in English) - se ucházelo celkem 6 maturantů (Sára Kassasová, Petr Horníček, Šárka Lamová, Lada Pavlovičová, Oliver Stančev a Zuzana Špryslová), na zkoušku vyšší úrovně CAE (Certificate in Advanced English) se přihlásilo celkem 9 studentů 4. ročníků (Antonín Ryšavý, Radka Bérová, Martin Guldan, Andrea Joščáková, Filip Lipenský, Aleš Čermák, Žaneta Musilová, Diana Pavlovičová a Eliška Pham).

Studenti se na složení zkoušky připravovali v rámci povinně volitelného předmětu SAJ (Seminář z anglického jazyka), v němž se během prvního roku věnovali gramatice a rozvíjení slovní zásoby, ve druhém roce se zaměřili na jednotlivé typy úloh a strategie napomáhající úspěšnému složení zkoušky.

V osudný den studenti museli projít několika částmi zkoušky - jmenovitě testem ověřujícím využití rozmanitých gramatických jevů, čtením, poslechem, slohovou prací skládající se z eseje na zadané téma a části tvořené publicistickým článkem či recenzí a v neposlední řadě také testem ověřujícím mluvené slovo.

Všichni účastníci zkoušku úspěšně složili a nyní se mohou pyšnit oficiálními certifikáty, které některým pomohou dostat se na vysokou školu, jiným jen doloží nabytou úroveň cizího jazyka.

Za celý kolektiv studentů bych velice ráda poděkovala Mgr. Gabriele Novákové a Mgr. Věře Pastorkové, které nás na test usilovně připravovaly, podporovaly nás a nepochybně se na našich úspěších podílely významnou měrou.

Za účastnící se studenty

Lada Pavlovičová

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru