• Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Třídní schůzky proběhnou ONLINE v úterý 23.11.2021 od 16:30.                         Den otevřených dveří proběhne v úterý 7.12.2021 od 16:00.

Antropologické a Národní muzeum v Praze

Během exkurze do Prahy měli studenti možnost prohlédnout si kompletní sbírky Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě UK. Díky doprovodnému výkladu k exponátům si rozšířili poznatky o evoluci člověka, ontogenezi, zhlédli sbírku kostních patologií i oddíl věnovaný etnické patologii. Erudovaná průvodkyně  výklad prokládala kontrolními otázkami, případně odpovídala na dotazy.

Zájemci o biologii si v nové budově Národního muzea prošli historickou expozici Keltové a zoologické sbírky v rámci výstavy nazvané Archa Noemova.

V rámci přípravy na vysokoškolské studium studenti zamířili i k důležitým budovám 1. LF UK a Přírodovědecké fakulty UK na Albertově.

RNDr. Dana Šonková

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru